‘กระดานดำ’ นวัตกรรมสร้างสุข ที่ ‘รร.บ้านตืองอ’

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


‘กระดานดำ’ นวัตกรรมสร้างสุข ที่ ‘รร.บ้านตืองอ’ thaihealth


‘กระดานดำ’นวัตกรรมสร้างสุข สนุกได้ทุกวัยที่ ‘รร.บ้านตืองอ’ สานสัมพันธ์ ‘บ้าน-โรงเรียน-ชุมชน’ ด้วยการเรียนรู้ ‘ภาษาไทย’


คำว่า “นวัตกรรม: Innovation” ในความคิดของคนส่วนใหญ่คือเทคโนโลยีทันสมัยไฮเทค แต่ในความจริงแล้ว เทคโนโลยีล้าหลังของบางพื้นที่อาจจะเป็นนวัตกรรมที่ดีในบางพื้นที่ก็เป็นได้ เช่นที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13 อำเภอสุคิริน ชายแดนจังหวัดนราธิวาส ที่นั่นสามารถใช้ชอล์กและกระดานดำแก้ปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทยได้อย่างดี


บ้านตืองอ เป็นอีกชุมชนในชนบทชายแดนใต้ที่ใช้ภาษามลายูเป็นหลักในการสื่อสาร เป็นชุมชนชาวมุสลิมที่จากชายทะเลแถบหนองจิก ปานาเระ สายบุรี ขึ้นมาบุกเบิกทำมาหากินตั้งแต่เมื่อราว 50 ปีก่อน โดยประกอบอาชีพทำสวนยางพารา สวนผลไม้ และรับจ้างทั่วไป ด้วยสภาพหนทางที่ทุรกันดารจึงมีการตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอฯ ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆ ในพื้นที่


ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 ที่เปิดการสอนเป็นต้นมา โรงเรียน ตชด. บ้านตืองอฯ ก็ได้จัดการเรียนการสอนเน้นการอ่านเขียนภาษาไทยและการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามโครงการพระราชดำริ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินมาติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารหลายครั้ง ซึ่งก็ได้ผลดีน่าพอใจมาก แต่อย่างไร ปัญหาด้านการเขียนอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรียนก็ยังต้องการความใส่ใจอย่างใกล้ชิด


“การเรียนภาษาไทยในชุมชนมุสลิมก็เหมือนการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กพื้นที่อื่น แต่ยากกว่ามาก เพราะภาษาอาหรับมีสระน้อยกว่า ออกเสียงง่ายกว่าภาษาไทยมาก และตัวอักษรก็เขียนกลับด้านกับภาษาไทยคือเริ่มจากขวาไปซ้ายตรงกันข้ามกัน ดังนั้นเมื่อเด็กเขียนภาษาไทย มักจะเขียนถอยหลัง” ส.ต.ท.ดัตช์ ช่วยเทวฤทธิ์ ครูผู้สอนของโรงเรียนบ้านตืองอฯ อธิบาย


เป็นที่แน่นอนว่าการฝึกอ่านเขียนภาษาไทยบ่อยๆ คือวิธีการที่ดีที่สุด ซึ่งโรงเรียนบ้านตืองอฯ ก็สอนการอ่านเขียนภาษาไทยตามแบบการสอนเหมือนโรงเรียนอื่นๆ ด้วยการแจกลูกสะกด หัดอ่านและเขียนไปพร้อมๆ กัน แต่ ครูดัตช์พบปัญหาบางอย่างในเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็ก


“เสียเวลาเรียนไปมากมายกับการเหลาดินสอ ผมพยายามแก้ปัญหาโดยการเหลาดินสอเตรียมไว้ก่อนชั่วโมงเรียนมากๆ แต่ก็ยังเสียเวลาเพราะเด็กๆ มักจะทำดินสอหักตอนเขียน” ครูดัตช์อธิบาย


ปัญหาดินสอหักอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่ในความจริงแล้วคือปัญหาทางด้านพัฒนาการของกล้ามเนื้อมือสำหรับการเขียนในเด็กโดยเฉพาะเด็กก่อนวัยเรียน คณะครูจึงแก้ปัญหาโดยใช้ “ชอล์ก” และ “กระดานดำ” มาให้เด็กเขียนแทน ซึ่งชอล์กและกระดานมีขนาดใหญ่ เขียนตัวอักษรได้ขนาดใหญ่ จับถือง่ายและมีแรงฝืดในการเขียนพอเหมาะ เด็กสามารถเขียนได้คล่องมือมากกว่าการใช้กระดาษและดินสอ


‘กระดานดำ’ นวัตกรรมสร้างสุข ที่ ‘รร.บ้านตืองอ’ thaihealth


“ชอล์กมีหลายสี สีของชอล์กก็มีผลมากเพราะสามารถเร้าความสนใจให้เด็กมากขึ้น และยังสามารถบูรณาการกระดานและชอล์กไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ เช่น การสอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ หรือศิลปะได้อย่างดี” ครูดัตช์อธิบาย


ด้วยข้อดีของชอล์กและกระดานดำในการสอนภาษาไทยในโรงเรียนบ้านตืองอฯ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสร้างสรรค์นวัตกรรม สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส. ) คณะครูโรงเรียนบ้านตืองอฯ ได้พัฒนาชอล์กและกระดานดำเป็นนวัตกรรมให้เป็นกระดานดำส่วนตัว ในชื่อโครงการสร้างเสริมความรู้ภาษาไทยเด็กด้อยโอกาสเรียนรู้ เพื่อฝึกการอ่านเขียนสะกดคำให้กับกลุ่มเด็กด้อยโอกาส


“เราพัฒนาต่อเนื่อง กระดานดำขนาดใหญ่นอกจากช่วยให้เขียนง่ายแล้ว ตัวอักษรขนาดใหญ่ทำให้เพิ่มความจำและกระตุ้นความสนใจได้ดี


นอกจากนั้นเราส่งเสริมให้ผู้ปกครองมาเรียนรู้ด้วยกัน ได้รู้วิธีช่วยเหลือดูแล ช่วยสอนอ่านเขียนเบื้องต้นอย่างถูกวิธี ช่วยให้เกิดผลดีอย่างรวดเร็ว”ร .ต.ท.สุวิทย์ ช่วยเทวฤทธิ์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านตืองอฯ เล่าให้ฟังถึงการทำงานขยายผลกระดานดำของคณะครูในโรงเรียนด้วยการให้เด็กนักเรียนทุกคนมีกระดานดำส่วนตัวทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน เพื่อใช้ทบทวนความรู้ร่วมกับผู้ปกครอง


“ได้กลับมาเขียนภาษาไทยแล้วรู้สึกดีมาก ได้ทบทวนและพัฒนาความรู้ และดีใจที่ลูกเขียนอ่านได้ดีมากขึ้น” มารือณี แวหะมะ แม่ของ ด.ญ.ฮาบีบี วานินักเรียนชั้น ป.4ผู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้อ่านเขียนร่วมกับลูกที่จัดโดยคณะครูโรงเรียนบ้านตืองอฯ หลายครั้ง เล่าให้ฟังอีกว่า โดยปกติไม่ได้ใช้ภาษาไทยกับลูก แต่กิจกรรมการทบทวนความรู้ด้วยกระดานดำทำให้ได้พูดคุยกับลูกเป็นภาษาไทยมากขึ้นกว่าเดิม


“กระดานดำใช้ง่ายเขียนง่าย เขียนได้ตัวโตๆ ผู้ปกครองไม่ได้ใส่แว่นหรืออยู่ไกลๆ ก็อ่านได้สะดวก จึงสามารถตรวจการบ้านของเด็กและเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างดี” ครูใหญ่สุวิทย์ อธิบาย และกล่าวเสริม แม้ว่ากระดานขนาดใหญ่จะเห็นได้ชัดและเขียนง่าย แต่เป็นปัญหากับเด็กเล็กอยู่บ้าง ดังนั้นทางโรงเรียนกำลังพัฒนากระดานดำขนาดเล็กเพื่อเด็กอนุบาลโดยเฉพาะ


ด้วยผลสำเร็จเชิงประจักษ์ โรงเรียนจึงขยายผลกระดานดำสู่นวัตกรรมครบทั้งกระบวนการ โดยให้ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับนักเรียน ปีการศึกษาละ 6 ครั้ง เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถสอนเสริมให้ลูกหลานได้อย่างถูกต้อง และตอกย้ำความรู้ภาษาไทยที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่เคยเรียนแล้วแต่ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน กระตุ้นให้ในชุมชนใช้ภาษาไทยมากขึ้น เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารที่มากขึ้น ซึ่งได้รับผลตอบรับจากผู้ปกครองดีมาก การสื่อสารในสื่อออนไลน์ที่กำลังเป็นที่นิยมทั้งในเด็กและผู้ปกครอง จำเป็นต้องใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร


กระดานดำกับชอล์ก สื่อการสอนง่ายๆ เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้เด็กและผู้ปกครองในชุมชนบ้านตืองอ ได้ทบทวนการใช้ภาษาไทยร่วมกัน สร้างสัมพันธภาพที่ดีขึ้นระหว่างโรงเรียนและชุมชน สร้างความสุขในการเรียนภาษาไทย อันเป็นพื้นฐานในการสื่อสารและพัฒนาทักษะชีวิต อีกทั้งเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวจากการทำกิจกรรมร่วมกันของลูกหลานและผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี

Shares:
QR Code :
QR Code