กรม สบส.เตือนจัดฟันแฟชั่นสุดอันตราย

ที่มา : กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


กรม สบส.เตือนจัดฟันแฟชั่นสุดอันตราย thaihealth


กรม สบส.เตือนประชาชนห้ามรับบริการจัดฟันแฟชั่นเด็ดขาด ชี้เสี่ยงอันตรายมากมาย ทั้งเหงือกอักเสบ รากฟันละลาย ได้รับสารปรอท หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์จัดฟันหลุดลงคอ ฯลฯ สวยหลอก แต่เจ็บจริง


นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบัน ยังพบว่ามีการแชร์ข้อมูล หรืออุทาหรณ์ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ “จัดฟันแฟชั่น” อยู่เป็นระยะ อาจจะด้วยความขาดการศึกษาข้อมูล หรือต้องการเพียงความสวยงาม โก้ หรู จึงเลือกรับบริการ “จัดฟันแฟชั่น” ที่เน้นสีสันความสวยงามและมีราคาถูก โดยการนำเครื่องมือมาติดไว้ที่ตัวฟันเท่านั้น มิได้ช่วยแก้ไขความผิดปกติของฟันเฉกเช่น “การจัดฟัน”(Orthodontic) แต่อย่างใด แถมยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพช่องปาก เนื่องด้วยผู้ให้บริการมิใช่ทันตแพทย์ และเครื่องมือที่ใช้มักจะไม่ได้คุณภาพ มาตรฐานที่ใช้ในช่องปาก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ร่างกายของผู้รับบริการ อาทิ 1.เหงือกอักเสบ เกิดแผลในช่องปาก เนื่องจากลวดและพลาสติกอาจไปกดหรือทิ่มเหงือก 2.ร่างกายได้รับสารอันตรายจากสนิม ปรอท แคดเมียม สารหนูจากลูกปัดหรือลวดดัดฟันที่ไม่ได้คุณภาพ 3.ฟันเรียงตัวผิดรูปจากการใช้ลวดดัดฟันที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งพอใช้ไปสักพักลวดจะเกิดการคืนตัวดึงฟันให้เป็นเส้นตรงแทน 4.รากฟันละลาย จากการใช้แรงที่มากเกินไปในการเคลื่อนฟันจนต้องถอนฟันทิ้ง 5.เกิดการแพร่กระจายของโรคติดต่อ อาทิ โรคตับอักเสบ เชื้อไวรัสเอชไอวี หรือการติดเชื้อ เนื่องจากขั้นตอนในการทำไม่สะอาด อุปกรณ์ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ และ6.อุปกรณ์อาจหลุดลงคอเสียชีวิต การให้ผู้ที่มิใช่ทันตแพทย์มาจัดฟัน หรือใช้เครื่องมือไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงต่อการที่เครื่องมือจะติดไม่แน่น ขณะที่รับประทานอาหารหรือนอนหลับ เครื่องมือเหล่านี้อาจหลุดลงคอ ทำให้หายใจไม่ออกจนเสียชีวิตได้ ซึ่งอันตรายในข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาจากการจัดฟันแฟชั่น จึงขอเตือนประชาชนให้พิจารณาอย่างรอบด้านห้ามรับบริการจัดฟันแฟชั่นโดยเด็ดขาด เพราะสวยเพียงชั่วคราว แต่อาจจะต้องเจ็บจริงตลอดชีวิต จากการสูญเสียฟัน หรือติดเชื้อในช่องปาก


ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า สำหรับ การจัดฟันนั้นจะต้องกระทำในสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยทันตแพทย์จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าผู้รับบริการควรจัดฟันหรือไม่ โดยการวิเคราะห์และวินิจฉัยประวัติการรักษาทางการแพทย์และทันตกรรม แบบพิมพ์ฟัน และภาพเอกซเรย์ โครงสร้างของกระดูกกะโหลกศีรษะและใบหน้า และเมื่อตัดสินใจรับการรักษาแล้ว ทันตแพทย์จะนัดผู้ป่วยมารักษาต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อดูความก้าวหน้าของการรักษาและความผิดปกติ ฉะนั้น การที่บุคคลทั่วไปเปิดร้านจัดฟันแฟชั่นจึงเป็นการกระทำผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ฐานเปิดคลินิกเถื่อน มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้บริการที่มิใช่ทันตแพทย์ จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537 ฐานประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ทั้งนี้ หากประชาชนพบการให้บริการจัดฟันแฟชั่น สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรม สบส.ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7000 ต่อ 18618 หรือทางเฟซบุ๊ก : ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สบส. กระทรวงสาธารณสุข ในวันและเวลาราชการ แต่หากอยู่ในส่วนภูมิภาคสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่

Shares:
QR Code :
QR Code