กรมอนามัย ชู 3 มาตรการดูแลสุขภาพประชาชน

ที่มา : กรมอนามัย


กรมอนามัย ชู 3 มาตรการดูแลสุขภาพประชาชน thaihealth


แฟ้มภาพ


 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับการดูแลสุขภาพประชาชนที่ร่วมกิจกรรมในช่วงเทศกาลตรุษจีน 103 ปี ปากน้ำโพ-นครสวรรค์ การเลือกซื้ออาหารปรุงสำเร็จ ผัก ผลไม้ และวัตถุดิบปรุงประกอบอาหารร่วมพิธีตรุษจีน 


แพทย์หญิงอัมพร  เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัยและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์มาตรการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ ณ จังหวัดนครสวรรค์ ว่า กรมอนามัยได้กำหนดมาตรการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับการดูแลสุขภาพประชาชนที่ร่วมกิจกรรมในช่วงเทศกาลตรุษจีน 103 ปี ปากน้ำโพ-นครสวรรค์ ประกอบด้วย 3 มาตรการ คือ 1) การล้างตลาดรับเทศกาลตรุษจีนในช่วง 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562 ต้อนรับการจับจ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล 2) กำกับและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอาหาร/ผู้สัมผัสอาหาร ดำเนินการตามมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย หรือ Clean Food Good Taste และ 3) มาตรการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันควัน PM10 และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 กรณีการไหว้เจ้าและการประกอบพิธีกรรมในเทศกาลตรุษจีน โดยรณรงค์ให้ใช้ธูปขนาดสั้น เผากระดาษเงินกระดาษทองทีละน้อยๆ เพื่อลดปริมาณควัน และการสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งประเด็นดังกล่าวล้วนส่งผลโดยตรง ถึงสุขภาพอนามัยของประชาชนทั้งสิ้น


“เทศกาลตรุษจีนในปีนี้ กรมอนามัยมีความห่วงใยสุขภาพประชาชนทุกคน โดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนที่ประกอบพิธีกรรม การออกมาตรการดังกล่าวจึงเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน โดยเฉพาะองค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานใช้มาตรฐานการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว


ทางด้าน แพทย์หญิงศรินนา แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การรณรงค์ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนเลือกซื้อและจับจ่ายอาหารช่วงเทศกาลตรุษจีนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับช่วยกันดำเนินมาตรการและกำกับผู้ประกอบการตลาดในความรับผิดชอบ โดยเฉพาะพื้นที่ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ถือเป็นพื้นที่ที่มีชาวไทยเชื้อสายจีนจัดงานประเพณีตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่ รวมทั้งมีนักท่องเที่ยวและประชาชนพื้นที่อื่นเข้าร่วมประเพณีดังกล่าวจำนวนมาก ดังนั้น การให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการเลือกซื้ออาหารในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประชาชนควรเลือกซื้อจากแหล่งผลิตที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ได้มาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ และสถานที่จำหน่ายที่หน่วยงานราชการรับรอง เลือกเนื้อสัตว์ที่มีสภาพปกติ เนื้อแน่น สีสดสม่ำเสมอ ไม่ซีดหรือมีจ้ำเขียวๆ ผิวตึงไม่เหี่ยวย่น สำหรับการเลือกซื้ออาหารปรุงสำเร็จควรซื้อจากร้านได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย หรือ Clean Food Good Taste ก็จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในเรื่องความสะอาด ปลอดภัยได้เป็นอย่างดี

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ