‘กรมสุขภาพจิต’ แนะ 5 เทคนิคสร้างสุขขณะทำงาน

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ


'กรมสุขภาพจิต' แนะ 5 เทคนิคสร้างสุขขณะทำงาน thaihealth


แฟ้มภาพ


"กรมสุขภาพจิต" เปิด 5 เทคนิคสร้างความสุขขณะทำงาน แนะประเมินความสุขตนเองก่อนกลายเป็นปัญหาเรื้อรัง


น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตมีนโยบายเสริมสร้างความสุขประชาชนวัยทำงานอายุ 15-59 ปี ซึ่งมีประมาณ 37 ล้านคน เนื่องจากเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญและเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ เป็นผู้ที่รับภาระรับผิดชอบดูแลทั้งตนเองและครอบครัว เมื่อเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม จะทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย ซึ่งส่งผลต่อปัญหาสุขภาพตามมา รวมทั้งทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง และความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันลดลงไปด้วย


ทั้งนี้ วิธีการเสริมสร้างความสุขในการทำงานนั้น ประการสำคัญให้เริ่มต้นจากตนเอง โดยมีข้อแนะนำให้ปฏิบัติ 5 ประการดังนี้ 1. เตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปทำงานแต่ละวัน เช่น นอนให้พอ ทานมื้อเช้าให้อิ่ม และบอกตัวเองทุกครั้งว่า “ฉันพร้อมแล้วที่จะทำงาน” 2. ผูกมิตรกับเพื่อนร่วมงานด้วยการใจกว้าง รับฟัง รู้จักพูดให้เป็น เช่น พูดชื่นชมเมื่อเพื่อนทำดี ขอโทษเมื่อทำผิด รับฟังและให้กำลังใจเมื่อเพื่อนร่วมงานเกิดความท้อแท้ และยอมรับความคิดต่าง 3. เปิดใจรับฟังเมื่อหัวหน้า ให้คำแนะนำหรือตักเตือนและชี้แจงด้วยเหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์ 4. พัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน โดยหมั่นฝึกฝนหาความรู้เพิ่มเติมในงานที่ทำ รวมทั้งถ้าได้รับมอบหมายงานใหม่ๆให้คิดว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจและมีความสุขกับการทำงาน และ 5. หาที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้เมื่อมีปัญหา เช่นเพื่อนสนิท เพื่อช่วยกันคิดแก้ปัญหา


สำหรับผู้ที่ไม่มีความสุขในการทำงาน มีข้อสังเกตได้จากการมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิม ดังนี้ 1.เบื่อ ไม่อยากทำงาน ขาดความกระตือรือร้น ทำงานผิดพลาดบ่อย หรือขาดงานเป็นประจำ 2. ไม่อยากพูดกับใคร โกรธง่าย น้อยใจง่าย ไม่รู้สึกสนุกสนานเหมือนเดิม 3. สูบบุหรี่จัดขึ้น หรือดื่มเหล้าจัดขึ้น หรือหาทางออกด้วยการเล่นการพนัน 4. เจ็บป่วยบ่อยๆ โดยไม่มีสาเหตุ เช่นปวดหัวเป็นประจำ ปวดหลัง ปวดไหล่ อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ อยากนอนตลอดเวลา หากพบว่าตัวเองหรือเพื่อนร่วมงานมีอาการที่กล่าวมา สามารถขอรับบริการปรึกษาที่สถานบริการสาธารณสุขที่อยู่ใกล้บ้าน หรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อหาทางแก้ไขที่เหมาะสม


ทางด้านนางสุดา วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ขณะนี้สำนักฯได้พัฒนาแบบประเมินความสุขคนไทยออนไลน์ซึ่งมีทั้งหมด 15 ข้อเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนวัยทำงานอายุ 15-59 ปี ทั่วประเทศ ทุกอาชีพ สามารถประเมินความสุขของตนเองได้ทางอินเตอร์เน็ต สมาร์ทโฟน การประเมินความสุขตนเองจะเป็นผลดี ทำให้เรารู้เท่าทันสภาพจิตใจตนเอง และจะได้พัฒนาแก้ไขให้ถูกต้องตามคำแนะนำ ไม่ให้เกิดสะสมจนกลายเป็นปัญหาเรื้อรังหรือการเก็บกดไว้ โดยสามารถประเมินความสุขออนไลน์หรือดาวน์โหลดแบบประเมินได้ ทางเวปไซต์ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต www.sorporsor.com และสามารถสแกน QR code แบบประเมินนี้ได้ทางสมาร์ทไฟนเช่นกัน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ