กรมสุขภาพจิตตั้งเป้าเด็กออทิสติกใช้ม้าฟื้นฟู

ที่มา:ASTVผู้จัดการออนไลน์


กรมสุขภาพจิตตั้งเป้าเด็กออทิสติกใช้ม้าฟื้นฟู  thaihealth


แฟ้มภาพ


การใช้ม้าฟื้นฟูเด็กที่เป็นโรคออทิสติก (Autism) ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยมีบริการที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่


          นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า กรมสุขภาพจิตได้นำการฟื้นฟูแนวการแพทย์ทางเลือกคืออาชาบำบัด (Hippotherapy) โดยใช้ม้า มาฟื้นฟูเด็กที่เป็นโรคออทิสติก (Autism) ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยมีบริการที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ และที่ปัจจุบันคือ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน ที่ผ่านมา เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ปกครอง คาดว่า ทั่วประเทศมีเด็กอายุ 2-5 ขวบเป็นออทิสติก 18,220 คน แต่เข้าถึงบริการในปี 2560 เพียงร้อยละ 35 พร้อมตั้งเป้าเพิ่มการเข้าถึงบริการของเด็กออทิสติกภายในปี 2564 ให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ50 ด้านแพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการ รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เปิดเผยว่า โปรแกรมบำบัดฟื้นฟูเด็กออทิสติกด้วยอาชาบำบัด เป็นบริการทางเลือกใหม่ในการช่วยเหลือเด็กออทิสติกในพื้นที่ภาคตะวันออก และยังสามารถใช้ฟื้นฟูเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น และเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าได้ด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code