กรมพินิจฝึกพนักงานคุมประพฤติเป็นวิทยากรตัวคูณ

         กรมพินิจฯ ฝึกพนักงานในกรม เป็นวิทยากรตัวคูณ และสร้างความเข้าใจในเทคนิคสอนงาน


/data/content/24852/cms/e_dfhjklmquw59.jpg


         นายฐานิส ศรียะพันธ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประธานเปิดงาน การฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณและเทคนิคการสอนงาน สำหรับพนักงานคุมประพฤติ โดยมี นายภูมิพงศ์ ขุนฉนมฉ่ำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กล่าวรายงาน


/data/content/24852/cms/e_ghmpqrsy1367.jpg        ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีตัวแทนพนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศจำนวน 50 คน เข้าร่วมอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานคุมประพฤติได้มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการสอนงาน เพื่อให้พนักงานคุมประพฤติที่ผ่านการพัฒนาจากโครงการมีความสามารถในการสอนงานการใช้แบบสัมภาษณ์ ให้กับพนักงานคุมประพฤติคนอื่นๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ได้เครือข่ายในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้เครื่องมือแบบประเมินความเสี่ยงและความจำเป็นในการปฏิบัติงานในหน่วยงานในส่วนภูมิภาค โดยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานติดต่อสื่อสารจากหน่วยงานในส่วนกลาง


       นอกจากนี้ยังมี นายเอนกลาภ สุทธินันท์ ที่ปรึกษาอิสระด้านการพัฒนาบุคลากร และการบริหารงานทั่วไป เป็นวิทยากรสอนเทคนิคการสัมภาษณ์และหลักการสอนงานที่มีประสิทธิผล ที่ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ


 


 


       ที่มา: สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

Shares:
QR Code :
QR Code