กรมพลศึกษาดึงผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมนันทนาการ

ที่มา :  เว็บไซต์สยามกีฬารายวัน


กรมพลศึกษาดึงผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมนันทนาการ thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมพลศึกษา ส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา กิจกรรมนันทนาการให้ผู้สูงอายุ เพื่อสุขภาพร่างกายและจิตใจดี


ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสร้างสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2561 ที่ห้องประชุมศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารกรมพลศึกษา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน ร่วมด้วย


สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสร้างสัมพันธ์ผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมในการพบปะและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดยใช้กิจกรรมนันทนาการเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน และเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและใจที่ดี เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ดูแลตนเองได้ สามารถก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุที่ทรงคุณค่า และใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลทุกเพศทุกวัยในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งกรมพลศึกษา หวังว่ากิจกรรมนันทนาการต่างๆ จะช่วยพัฒนาศักยภาพและเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สูงอายุ รวมถึงการสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้สูงอายุด้วย


สำหรับกิจกรรมนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561  ณ I – Tara Resort & Spa อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย Workshop นันทนาการบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ การเรียนรู้เพื่อการบำบัด อาหารเพื่อสุขภาพ อาสาพาบำบัด ศิลปะบำบัด ธาราบำบัด ดนตรีเพื่อการบำบัด ร่วมถึงการรับฟังคำบรรยายความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการนันทนาการบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ และกิจกรรมอ่าน เขียน พูด เพื่อบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ ฯลฯ


ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า พื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่ทรงคุณค่า กรมพลศึกษา จึงส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา กิจกรรมนันทนาการให้ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายดี จิตใจดี อีกทั้งโครงการนี้ยังสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบปะสังสรรค์ ซึ่งทำให้เกิดมิตรภาพใหม่ ที่ดีอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code