กรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตลาดตรวจเนื้อสุกร

ปศุสัตว์  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร ตามตลาดสดในเขตจังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้ผู้บริโภคเนื้อสุกร ได้บริโภคเนื้อสุกรได้ปลอดภัย

นายเชิงชาญ พึ่งเจียม นายสัตวแพทย์ ชำนาญการพิเศษ นำคณะทำงานพัฒนาศักยภาพการผลิตและจำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัยจากโรคติดต่อ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร ตามตลาดสดในเขตจังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้ผู้บริโภคเนื้อสุกร ได้บริโภคเนื้อสุกรได้ปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานและคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตั้งแต่การเชือดจนถึงมือผู้บริโภค

ในการตรวจในครั้งนี้ มีการตรวจความสะอาดภาพรวมของสถานที่ ความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สุขภาพอนามัยของผู้ประกอบการ/สถานประกอบการ การป้องกันแมลงและพาหะนำเชื้อโรค มีการเก็บตัวอย่างเนื้อสุกร ไปตรวจหาสารปนเปื้อนเชื้อโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ตรวจความเที่ยงตรงของตาชั่ง นอกจากนั้นแล้ว ทาง อบจ.อุทัยธานี ยังได้ให้คำแนะนำและช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค เช่น ใช้เครื่องเมือเครื่องใช้ที่เป็นวัสดุสแตนเลส การปูพื้นรองด้วยแผ่นสแตนเลส หรือกระเบื้องวางเนื้อสุกร เปลี่ยนเขียงหั่นเนื้อสุกรที่เก่า ให้เป็นวัสดุที่ได้มาตรฐาน และการเก็บรักษาเนื้อสุกรในตู้แช่เพื่อความสดสะอาด ถูกสุขอนามัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเนื้อสุกร

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code