กรมปศุสัตว์ไทยสอบผ่าน อียูตรวจการส่งออกไก่

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ


 


กรมปศุสัตว์ไทยสอบผ่าน อียูตรวจการส่งออกไก่ thaihealth


แฟ้มภาพ


อียูตรวจการส่งออกไก่ไทย ได้ผลสรุปที่ดี มีระบบการควบคุมกำกับดูแลการผลิตเพื่อส่งออกสอดคล้องกับข้อกำหนดของสหภาพยุโรป


นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยถึงกรณีคณะเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินจากสหภาพยุโรป (EU) เดินทางมาตรวจประเมินระบบควบคุมการผลิตเนื้อสัตว์ปีกเพื่อการส่งออกของไทย ระหว่าง 22 ม.ค.-2 ก.พ. ที่ผ่านมาว่า นับแต่สหภาพยุโรปอนุญาตให้ประเทศไทยส่งออกไก่ดิบไปจำหน่ายได้เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2555 หลังเกิดเหตุการณ์ไข้หวัดนกระบาดผ่านไป 8 ปี ส่งผลให้ปีที่ผ่านมา ไทยส่งออกไก่ไปยุโรปได้มากถึง 276,500 ตัน ประมาณ 35% ของปริมาณไก่ทั้งหมดที่ไทยส่งออก คิดเป็นมูลค่ากว่า 33,573 ล้านบาท ถือเป็นประเทศที่มีการส่งออกไก่สหภาพยุโรปมากเป็นอันดับ 2 รองจากบราซิล


“การเดินทางมาตรวจประเมินครั้งนี้ ถือเป็นการตรวจระบบครั้งใหญ่ เป็นครั้งที่ 2 ตามวงรอบ 5 ปีต่อครั้ง ได้ผลสรุป ประเทศไทยยังมีระบบการควบคุมกำกับดูแลการผลิตเนื้อสัตว์ปีกเพื่อส่งออกที่เพียงพอ ที่จะให้การรับรองได้ว่าการผลิตเนื้อสัตว์ปีกส่งออกของไทยสอดคล้องกับข้อกำหนดของสหภาพยุโรป กรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานควบคุมกำกับ ยังคงสามารถควบคุมกำกับดูแลระบบการผลิตเนื้อสัตว์ปีกส่งออกไปยังสหภาพยุโรปได้ ถึงจะพบข้อบกพร่องในระหว่างการตรวจสอบในโรงงานบ้าง เช่น ปัญหาโครงสร้างโรงงาน การบำรุงรักษา และสุขอนามัยที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของสหภาพยุโรป ซึ่งกรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานควบคุมได้สั่งการให้ผู้ประกอบการเร่งแก้ไขปัญหาเหล่านั้นทันที เพื่อยืนยันในความเข้มแข็งในฐานะของหน่วยงานควบคุมกำกับ”


ด้าน นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า คณะเจ้าหน้าที่อียูยังได้ชื่นชมระบบการตรวจสอบของสัตวแพทย์ประจำโรงงาน ระบบการเก็บตัวอย่าง ระบบการตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ ระบบการสอบสวนกรณีพบ RASFF notification และโครงสร้างของกรมปศุสัตว์ ที่มีระบบสัตวแพทย์บริการทั้งระดับจังหวัด เขต และสัตวแพทย์ที่โรงงาน แต่ควรจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการตรวจรับรองโรงงานที่เหมาะสม สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อคงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นต่อระบบการควบคุมกำกับการผลิตเนื้อสัตว์ปีกของไทยไปยังสหภาพยุโรปต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code