กรมปศุสัตว์เร่งวางยุทธศาสตร์ไก่ไข่

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ


กรมปศุสัตว์เร่งวางยุทธศาสตร์ไก่ไข่ thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมปศุสัตว์เร่งวางยุทธศาสตร์ไก่ไข่ เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเร็วๆนี้ ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนเพื่อให้ทราบตำแหน่งที่ตั้งฟาร์ม ซึ่งจะง่ายต่อการช่วยเหลือจากภาครัฐ


นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ระบุ กรมฯอยู่ระหว่างร่างยุทธศาสตร์ไก่ไข่ ปี 2562-2565 ซึ่งจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในเร็วๆนี้ สาระสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงจากเดิมคือ ในส่วนของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ จะต้องขึ้นทะเบียนเพื่อให้ทราบตำแหน่งที่ตั้งฟาร์ม ซึ่งจะง่ายต่อการช่วยเหลือจากภาครัฐ เบื้องต้นเกษตรกรเหล่านี้ต้องจับคู่กับตลาดให้ชัดเจนและภาครัฐจะส่งเสริมให้เป็น Young Smart Farmer ในรุ่นต่อไป รวมทั้งจะส่งเสริมให้บริโภคเพิ่มขึ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม

Shares:
QR Code :
QR Code