กรมชลประทาน ตั้งจุดบริการประชาชน 117 แห่งทั่วประเทศ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


กรมชลประทาน ตั้งจุดบริการประชาชน 117 แห่งทั่วประเทศ thaihealth


กรมชลประทาน ตั้งจุดบริการประชาชน 117 แห่งทั่วประเทศ บริการน้ำดื่ม อาหารว่าง เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยว หรือกลับภูมิลำเนาได้จอดรถพักผ่อนระหว่างทาง ช่วยลดอุบัติเหตุ 


นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยให้สำนักงานชลประทาน โครงการชลประทาน โครงการก่อสร้างขนาดกลาง และสำนักเครื่องจักรกล ที่มีที่ตั้งริมถนนสายหลักและสายรอง จัดตั้งศูนย์ให้บริการประชาชนกระจายทั่วประเทศ 117 แห่ง บริการน้ำดื่ม อาหารว่างตามความเหมาะสม จัดเตรียมห้องน้ำสะอาดไว้คอยบริการระหว่างวันที่ 12 -17 เมษายน 2562 ช่วงเวลา 08.30 น.-16.30 น. เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยว หรือกลับภูมิลำเนาได้จอดรถพักผ่อนระหว่างทาง ช่วยลดอุบัติเหตุ ภายใต้แนวคิด ไม่ไหวอย่าฝืน แวะเติมความสดชื่น ได้ที่จุดบริการประชาชนกว่า 117 แห่ง ทั่วประเทศ


อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวอีกว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ มีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับเล่นสงกรานต์อย่างแน่นอน ประชาชนสามารถใช้น้ำที่อยู่ในระบบชลประทาน ซึ่งได้วางแผนจัดสรรไว้เพื่อการรักษาระบบนิเวศควบคู่กับการจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรไว้แล้ว รวมทั้งยังได้เปิดอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ประชาชนได้เล่นน้ำสงกรานต์คลายร้อนกันตลอดเทศกาลสงกรานต์นี้ ทั้งนี้แม้ว่าในปีนี้จะไม่มีการประกาศพื้นที่ภัยแล้งในเขตพื้นที่ชลประทาน แต่ขอให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในอนาคตให้ได้มากที่สุดด้วย


 

Shares:
QR Code :
QR Code