กรมควบคุมโรค ส่งหนังสือถึง ผจก.อิมแพค เมืองทอง

เตรียมใช้ กม. ในงานเอ็กซโปบุหรี่

 กรมควบคุมโรค ส่งหนังสือถึง ผจก.อิมแพค เมืองทอง

โฆษกก.สาธารณสุข เผย กรมควบคุมโรคทำหนังสือชี้แจงกม. ส่งถึงอิมแพค ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมเตรียมผู้บริหารและทีมงานร่วมกันดำเนินการตรวจ ตักเตือน ตรวจจับผู้กระทำผิดในงาน

 

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผย กรณีที่อุตสาหกรรมยาสูบข้ามชาติจะจัดงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทอื่นๆ ของอุตสาหกรรมยาสูบ (TABINFO Asia 2009) ที่อิมแพค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายนนี้ ว่า นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้กรมควบคุมโรคทำหนังสือชี้แจงการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบของกระทรวงสาธารณสุขไปยังผู้จัดการอิมแพค เมืองทองธานี ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ที่ร่วมจัดแสดงสินค้าและนวัตกรรม ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 อย่างเคร่งครัด พร้อมให้กรมควบคุมโรคเตรียมผู้บริหารและทีมงานเพื่อร่วมกันดำเนินการตรวจ ตักเตือน ตรวจจับผู้กระทำผิดในงาน

 

          นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 1.สถานที่แสดงสินค้าหรือนิทรรศการเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด ไม่สามารถจัดเขตสูบบุหรี่ในบริเวณอาคารแสดงนิทรรศการหรืออาคารจัดประชุมวิชาการได้ 2.ห้ามมิให้โฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบด้วยวิธีการใดๆ เช่น การจัดทำโปสเตอร์ แผ่นปลิว วีดิทัศน์รวมถึงการวางแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิด 3.ห้ามมิให้มีการแจก แถม ให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบในลักษณะเป็นตัวอย่าง 4.ห้ามมิให้โฆษณาสินค้าที่ใช้ชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ เช่น ของที่ระลึกทุกชนิดที่ใช้แจกในงานนิทรรศการหรือการประชุมวิชาการต่างๆ ที่มีเครื่องหมายหรือยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ยาสูบ

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

 

Update: 20-10-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: อัญณิกา กฤษสมัย

Shares:
QR Code :
QR Code