กรมการแพทย์เผยโฉมบ้านต้นแบบคนชรา

ที่มา: ข่าวสด         


กรมการแพทย์เผยโฉมบ้านต้นแบบคนชรา thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมการแพทย์ได้รณรงค์ให้ความรู้โครงการ "รู้ทัน…กันหักซ้ำ" เพื่อดูแลผู้ป่วยไม่ให้เกิดกระดูกหักซ้ำ เนื่องจากการเกิดสะโพกหักในผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะกระดูกพรุนก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตหรือพิการได้


          นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ได้รณรงค์ให้ความรู้โครงการ "รู้ทัน…กันหักซ้ำ" เพื่อดูแลผู้ป่วยไม่ให้เกิดกระดูกหักซ้ำ เนื่องจากการเกิดสะโพกหักในผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะกระดูกพรุนก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตหรือพิการได้ สาเหตุสำคัญของการเกิดกระดูกหักในผู้สูงอายุ คือ การลื่นหกล้มในห้องน้ำ ห้องนอนมีแสงสว่างไม่เพียงพอ สภาพแวดล้อมในบ้านจัดวางไม่เหมาะสม ล่าสุดกรมการแพทย์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านสภาพแวดล้อมที่ใส่ใจความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ กับ บริษัท พฤกษาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อน โครงการ "รู้ทัน..กันหักซ้ำ" ให้สมบูรณ์ ยิ่งขึ้น


          บริษัทพฤกษาฯ ได้เสนอแบบและจัดสร้างตัวอย่างการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม บ้านที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและ ทุกวัย พร้อมมีอุปกรณ์สำหรับป้องกันการลื่นล้มโดยปรับแต่งอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้าชมและสามารถนำไปปรับใช้กับบ้านของตัวเองได้อย่างถูกหลักวิชาการและมีความปลอดภัยสูง ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุการหกล้มในผู้สูงอายุตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ การปรับปรุงและเสนอนวัตกรรมแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุให้สามารถนำปรับใช้ในการปรับแต่งสภาพแวดล้อมที่บ้านตนเองได้ เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ สามารถใช้ชีวิตได้สะดวก ปลอดภัยและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มได้


          นพ.สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผอ.โรงพยาบาลเลิดสิน กล่าวว่า การรณรงค์โครงการ "รู้ทัน กันหักซ้ำ" นอกจากหน่วยงานแพทย์และสาธารณสุขแล้ว ยังต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อผลักดันให้ความรู้แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการป้องกันเพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุน และกระดูกหัก


          สำหรับการป้องกันการเกิดภาวะกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนทำได้ด้วยการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยและสภาพร่างกาย กินอาหารที่มีแคลเซียมพอเพียง หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุนและกระดูกหัก ได้แก่ สูบบุหรี่ ดื่มสุรา และกินยาสเตียรอยด์ เป็นต้น


 

Shares:
QR Code :
QR Code