กมธ.สาธารณสุข จับมือ สสส.โชว์ภูมิปัญญาชาวบ้าน “หมอนวดผ้าขาวม้า”

 

กมธ.สาธาณสุข จับมือ สสส.จัดกิจกรรม โชว์ภูมิปัญญาชาวบ้าน “นวดผ้าขาวม้า” นวัตกรรมใหม่ของวงการนวดแผนไทย ด้าน “ชวน หลีกภัย” เข้าร่วมตรวจสุขภาพและทดลองนวดด้วยผ้าขาวม้าด้วย ได้หมอนวดมือดีคลายเมื่อยให้

กมธ.สาธารณสุข จับมือ สสส.โชว์ภูมิปัญญาชาวบ้าน “หมอนวดผ้าขาวม้า”

วันที่ 6 ก.ย. 2555 ที่อาคารรัฐสภา 1 คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาฯ เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม “หมอนวดผ้าขาวม้า :นวดง่ายๆ ได้ทุกที่” โดยมี นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ สสส.เป็นประธานในพิธี

นายวิทยา กล่าวว่า คนไทยมีปัญหาด้านสุขภาพโดยเฉพาะอาการปวดเมื่อยที่สาเหตุหลักมาจากการใช้ชีวิตประจำวันที่เร่งรีบ ไม่มีเวลาดูแลสุขภาพ ขาดการออกกำลังกาย เรามีวิธีออกกำลังกายเพื่อคลายกล้ามเนื้อง่ายๆที่เหมาะกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน คือ “หมอนวดขาวม้า” เป็นนวัตกรรมจากภูมิปัญญาชาวบ้านจากกลุ่มคลังปัญญาผู้สูงอายุ ต.วังน้ำคู้ จ.พิษณุโลก ซึ่งการนวดผ้าขาวม้าถือเป็นการเพิ่มกิจกรรมทางกายให้ทั้งผู้นวดและผู้ได้รับการนวด ช่วยลดภาวะอาการปวดเมื่อยจากการนั่งทำงานของกลุ่ม ส.ส.-ส.ว.เจ้าหน้าที่รัฐสภาตลอดจนสื่อมวลชนถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยปลดล็อคข้อจำกัด รวมถึงยังเป็นทางเลือกผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการทำงานหนักเป็นเวลานานๆ

กมธ.สาธารณสุข จับมือ สสส.โชว์ภูมิปัญญาชาวบ้าน “หมอนวดผ้าขาวม้า”ด้าน ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชย์ ผู้จัดการ สสส.กล่าวว่า หลายชุมชน องค์กรในพื้นที่ทั่วประเทศได้ร่วมทำงานกับ สสส.จนเกิดแหล่งรียนรู้ที่มีการปฏิบัติจริง โดยมีวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ถึง 2,493 แหล่งกลุ่มคลังปัญญาผู้สูงอายุ โดยการรวมตัวของกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย และถอดบทเรียนโดย “หมอนวดผ้าขาวม้า” เป็นหนึ่งในภูมิปัญญาที่ใช้ผ้าขาวม้าที่มีอยู่ในครัวเรือนมาประยุกต์พันผ้าเป็นลูกประคบ ยวดกดตามจุดต่างๆ ของร่างกายถือเป็นการดูแลสุขภาพที่ง่ายและไม่เพิ่มค่าใช่จ่าย

ขณะที่ นางนันทนา ทิมสุวรรณ ประธานกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาฯ กล่าวว่า กมธ.มีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมและเล็งเห็นถึงความสำคัญในสุขภาพของบุคลากรในรัฐสภา โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุการจัดกิจกรรม “หมอนวดผ้าขาวม้า : นวดง่ายๆ ได้ทุกที่” ภายใต้กิจกรรมตรวจสุขภาพ ครั้งที่ 4 “สวัสดิการสังคมดี ด้วยสังคมสุขภาพดี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในรัฐสภาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ ซึ่งหมดนวดผ้าขาวม้าถือเป็นภูมิปัญญาไทยที่เกิดจากกลุ่มคลังปัญญาผู้สูงอายุต.วังน้ำคู้ จ.พิษณุโลก ที่สามารถนำผ้าขาวม้ามาประยุกต์ใช้ในการรักษาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้

อย่างไรก็ตาม นายวิทยา ได้ร่วมทดลองทำผ้าขาวม้าและสาธิตการนวดร่วมกับ ทพ.กฤษดา ผู้จัดการ สสส.และ นางนันทนา ประธานกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาฯ พร้อมทั้งเดินเยี่ยมชมภายในงาน ที่มีทั้งโซนตรวจสุขภาพเบื้องต้น โซนสาธิตนวัตกรรมใหม่ การนวดบำบัดด้วย “ผ้าขาวม้า” โซนนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคเสี่ยง การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ โซนดนตรีบำบัด พร้อมนวดผ่อนคลาย และโซนเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ที่มา: หนังสือพิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการ

Shares:
QR Code :
QR Code