กพร.สนับสนุนหลักสูตรฝึกอาชีพคนสูงวัย

ที่มา : เดลินิวส์


กพร.สนับสนุนหลักสูตรฝึกอาชีพคนสูงวัย thaihealth


แฟ้มภาพ


กพร. ขนหลักสูตรฝึกอาชีพคนแก่ เผย นิยมทำขนมไทย-เพาะเห็ด-แปรรูปสมุนไทย  หวังเป็นอาชีพ หาเลี้ยงตัวเองได้


นายสุทธิ  สุโกศล  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า  กพร. มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและประสานความร่วมมือให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน การประกอบอาชีพ และพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งแรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ นอกจากที่ กพร. จะฝึกทักษะให้กับกลุ่มวัยแรงงานแล้ว ยังมุ่งเน้นการฝึกทักษะให้กับผู้สูงอายุเพื่อสามารถประกอบอาชีพอิสระ และดูแลตนเองได้อีกด้วย


“ปี 2561 กพร. มีโครงการฝึกแรงงานผู้สูงอายุ เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ เป้าหมาย 6,760 คน ดำเนินการแล้วกว่า 5,600 คน โดยแบ่งกลุ่มฝึกสาขาอาชีพต่างๆ เช่น  ช่างก่อสร้าง ภาคบริการ ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้พบว่าทักษะอาชีพภาคบริการได้รับความนิยมมากที่สุด คือ หลักสูตรการทำขนมไทย รองลงมาคือทักษะด้านการเกษตรอุตสาหกรรม เช่น การเพาะเห็ด การแปรรูปสมุนไพร  ซึ่งดำเนินการฝึกโดยหน่วยงานในสังกัดของ กพร. คือ สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร. และสนพ.) ทุกแห่งทั่วประเทศ ฝึกฟรี มีอาชีพเสริม ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4อธิบดี กพร. กล่าว


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ