กทม.ให้ชาวบ้านช่วย ทำสวนสวยในซอย

ที่มา : เดลินิวส์


กทม.ให้ชาวบ้านช่วย ทำสวนสวยในซอย thaihealth


แฟ้มภาพ


กทม.ให้ชาวบ้านช่วย ทำสวนสวยในซอย หาแนวร่วมปรับภูมิทัศน์เมืองจากภาคประชาชน ไม่ต้องใช้งบ


นายภัทรุตม์  ทรรทรานนท์  ปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.)  เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ“โครงการสวยในซอย “ซึ่งเป็นโครงการใหม่ที่มาจากนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวินขวัญเมือง  ผู้ว่าฯกทม.มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองให้มีความสวยงามน่าอยู่  ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลอาคารสถานที่ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย และประการสำคัญคือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมดูแล รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยร่วมกับกทม. และจะต้องมีการรวมตัวกันของสมาชิกในซอยเป็นประชาคมซอย 


ทั้งนี้ สำหรับซอยที่จะเข้าร่วมโครงการฯต้องเป็นทางสาธารณะที่แยกจากทางหรือถนนใหญ่โดยเป็นซอยที่มีชื่อหรือหมายเลขกำกับเป็นป้ายบอกเห็นชัดเจน หรือเป็นซอยส่วนบุคคลที่เจ้าของยินยอมให้สำนักงานเขตเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุง โดยซอยที่ผ่านการคัดเลือกและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาระดับเขตจะได้รับป้ายประกาศเกียรติคุณและจะได้รับสิทธิ์ส่งเข้าประกวดในระดับกลุ่มเขตต่อไป โดยมีเป้าหมายให้แต่ละเขตมีซอยเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยเขตละ1ซอยภายในเดือนส.ค.61 นี้ หลังจากนั้นให้แต่เขตเพิ่มจำนวนซอยเข้าร่วมโครงการฯให้ครบเขตละ  3 ซอยภายในสิ้นปี61


 

Shares:
QR Code :
QR Code