กทม.เตือนไข้หวัดใหญ่ระบาด

ที่มา: มติชน


กทม.เตือนไข้หวัดใหญ่ระบาด thaihealth


แฟ้มภาพ


                ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า กทม.มีความพร้อมรับมือต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ H3N2 ซึ่งมีแนวโน้มแพร่กระจายมากขึ้นในช่วงฤดูฝนและสภาพอากาศชื้น ซึ่งได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการรับมือไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ กทม.โดยเน้นการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงด้วยการส่งเจ้าหน้าที่สำนักอนามัยไปให้ความรู้และคำแนะนำในโรงเรียน ชุมชน และสถานประกอบการต่างๆ พร้อมใช้มาตรการคัดกรองและจำกัดโอกาสในการแพร่เชื้อ หากพบผู้ป่วยต้องสั่งให้หยุดเรียนหรือหยุดงานโดยทันที ยังได้สั่งการให้ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.ทั้ง 68 แห่ง และโรงพยาบาลในสังกัด กทม.ทั้ง 8 แห่ง เตรียมพร้อมด้วย


          นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ใน กทม.พบว่าในระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2560 มีผู้ป่วยเฉลี่ยเดือนละประมาณ 1,000 ราย ต่อมาในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2560 มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ยเดือนละกว่า 3,000 ราย ทั้งนี้ โดยรวมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 17 กรกฎาคม มีผู้ป่วยสะสมใน กทม.จำนวน 12,838 ราย แต่ยังไม่พบผู้เสียชีวิต ซึ่งกลุ่มอายุผู้ป่วยที่พบมากที่สุด คือ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 14 ปี

Shares:
QR Code :
QR Code