กทม.เตรียมเพิ่มค่าปรับขับขี่รถบนทางเท้า

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ


กทม.เตรียมเพิ่มค่าปรับขับขี่รถบนทางเท้า thaihealth


แฟ้มภาพ


กทม.เข้ม! เตรียมเพิ่มค่าปรับ ขับขี่รถบนทางเท้าปรับจริง จาก 500 เป็น 1,000 บาท เผย 3 เดือนปรับได้เงิน 3 ล้านบาท


นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยว่าจากปัญหาการละเมิดสิทธิผู้เดินสัญจรบนทางเท้าสาธารณะของกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งใช้ทางเท้าเป็นช่องทางสัญจรแทนผิวจราจรโดยเกิดผลกระทบสร้างความไม่ปลอดภัยแก่ผู้เดินเท้าซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวกทม.ได้ดำเนินโครงการจับปรับผู้กระทำความผิดขับขี่ หรือจอดรถจักรยานยนต์บนทางเท้าในพื้นที่ 50 เขต โดยการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่ตั้งโต๊ะเป็นจุดจับ-ปรับนอกสถานที่เป็นประจำในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็นเพื่อตรวจตรากวดขันเฝ้าระวังไม่ให้มีการกระทำความผิดทุกชนิดบนทางเท้าตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535


โดยขณะนี้ มีการตั้งโต๊ะเป็นจุดจับปรับรวมกว่า 230 จุดในแนวถนนสายหลัก สายรองต่างๆซึ่งระยะเวลาดำเนินการจับปรับอย่างจริงจังรวมกว่า 3 เดือนสามารถผู้ฝ่าฝืนขับขี่บนทางได้ได้รวมกว่า 8,000 รายซึ่งได้ดำเนินการว่ากล่าวตักเตือนประมาณ 3,000รายและดำเนินการปรับจริง 5,000รายโดยได้จค่าปรับเป็นจำนวนเงินกว่า 3 ล้านบาท


นายสกลธี กล่าวต่อว่า การตั้งโต๊ะจับปรับจากเจ้าหน้าที่เทศกิจเป็นการดูแลพื้นที่อย่างเข้มงวดโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถส่วนบุคคลที่ควรต้องใช้เส้นทางขับขี่อย่างเหมาะสมและไม่สร้างความเดือดร้อนต่อสิทธิในการใช้พื้นที่สาธารณะของประชาชนกลุ่มอื่นๆแต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังเกิดกรณีฝ่าฝืนใช้ทางเท้าในการขับขี่จำนวนมากและมีข้อเรียนผ่านช่องทางต่างๆมีโดยตลอด ดังนั้น ตนจึงให้สำนักเทศกิจกวดขันดูแลกวดขันพื้นที่มากยิ่งขึ้นและมุ่งทำการจับจริง ปรับจริงซึ่งตามกฎหมาย พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อนของบ้านเมืองพ.ศ.2535 นั้นการขับขี่รถบนทางเท้ามีความผิดโทษจับปรับได้ไม่เกิน5,000บาทโดยที่ผ่านมาการตั้งโต๊ะจับปรับของกทม.เริ่มต้นการปรับเพื่อตักเตือนในอัตรา 500 บาทต่อการกระทำความผิดในครั้งนั้นๆแต่จากนี้ ตนจะสั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจทำการจับปรับในอัตราที่สูงขึ้นเมื่อมีการขับขี่บนทางเท้าเป็น 1,000 บาทต่อครั้ง การกระทำความผิดซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเห็นถึงการกระทำผิดเกรงกลัวกฎหมายและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเคารพสิทธิของผู้อื่นมากยิ่งขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code