กทม.เข้มรณรงค์งดขายเหล้าให้โจ๋

เปิดตัวชุมชนวัดโพธิ์เรียงนำร่อง 22 ร้าน เข้าร่วมโครงการ

 

กทม.เข้มรณรงค์งดขายเหล้าให้โจ๋

 

            หลังจากที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมมือกับ สน.บางกอกน้อย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และเครือข่ายเฝ้าระวังแอลกอฮอล์กรุงเทพฯ รณรงค์ร้านค้าให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ล่าสุด เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าฯกทม.ได้ไปเป็นประธานเปิดตัว “ชุมชนกทม. นำร่องควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ที่ชุมชนวัดโพธิ์เรียงเขตบางกอกน้อย ซึ่งมีร้านค้า 22 ราย เข้าร่วมโครงการ

 

            พญ.มาลินี กล่าวว่า  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบต่อคนไทย ทั้งปัญหาด้านสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุ อาชญากรรม การคุกคามทางเพศ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร แม้จะมี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ บังคับใช้ แต่ผลในทางปฏิบัติ คงต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค ทั้งนี้ ข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2550 โดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) พบว่า คนกรุงเทพฯ อายุ 15 ปีขึ้นไป ยังเป็นนักดื่มกว่าร้อยละ 21.20 ในจำนวนนี้ดื่มประจำมากถึงร้อยละ 44 และเป็นผู้ที่ดื่มหนักร้อยละ18.40 เฉลี่ยแล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดื่ม 565 บาทต่อเดือน

 

            ทั้งนี้ ในการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ในระดับชุมชน ชาวชุมชนวัดโพธิ์เรียง โดยเฉพาะร้านค้าที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงจัดงานเทศกาลปลอดเหล้า เช่น ประเพณีลอยกระทงปลอดเหล้า งานบวชปลอดเหล้า และรณรงค์กระเช้าของขวัญปีใหม่ปลอดเหล้า รวมทั้ง ติดป้ายประกาศสถานที่ห้ามขาย ห้ามดื่ม และเปิดช่องทางร้องเรียน 1555

 

            นายนรินทร์ แป้นประเสริฐ ประธานชุมชนวัดโพธิ์เรียง กล่าวว่า ผลสำรวจปี 2553 “เรื่องสถานการณ์การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ในพื้นที่ชุมชนวัดโพธิ์เรียง ในกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป 300 ราย พบว่า เยาวชนรู้ว่ามีกฎหมายห้ามขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี แต่ส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่ามีมาตรการห้ามขายให้กับคนเมาที่ครองสติไม่ได้ มีเพียง 2 คนเท่านั้นที่รู้กฎมายข้อนี้ นอกจากนั้น ยังพบว่าร้อยละ 45.67 เลือกที่จะนิ่งเฉย โดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อพบเห็นการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี สะท้อนว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ชุมชนยังน่าเป็นห่วง และนำไปสู่การเกิดนักดื่มหน้าใหม่ได้ง่าย

 

            ดังนั้น ร้านค้าในชุมชนทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ จึงกำหนดเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-22.00 น. และไม่ขายให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

update : 08-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย :  ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

Shares:
QR Code :
QR Code