กทม.ยัน กรุงเทพไม่ใช่พื้นที่เสี่ยง‘พิษสุนัขบ้า’

ที่มา : มติชน


กทม.ยัน กรุงเทพฯไม่ใช่พื้นที่เสี่ยง ‘พิษสุนัขบ้า’  thaihealth


แฟ้มภาพ


กทม.ยันกรุงเทพฯไม่ใช่พื้นที่เสี่ยง ‘พิษสุนัขบ้า’ แนะนำเจ้าของสัตว์เลี้ยง พยายามเลี้ยงไว้ในบ้าน หากจะปล่อยออกนอกบ้านควรให้สัตว์อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของให้ได้


สพ.ญ.เบ็ญจวรรณ สิชฌนาสัย ผู้อำนวยการสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงภาพรวมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่า สถานการณ์ระบาดของโรคมีแนวโน้มคงที่ ส่วนใหญ่สัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้ามีตัวเลขเป็นสุนัขจรจัดและสุนัขกึ่งจรจัด ส่วนสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของมีจำนวนติดเชื้อสูงเพียงบางปี เนื่องจากเจ้าของยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงสัตว์ และชะล่าใจว่าเมื่อสัตว์เลี้ยงได้ฉีดวัคซีนแล้วจะไม่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าอีก


“ข้อมูลในปี 2560 พบมีสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า รวม 47 ตัว แบ่งเป็น สุนัข 45 ตัว และแมว 2 ตัว หมายความว่าแมวก็มีโอกาสติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเช่นเดียวกัน และขณะนี้พบคนกรุงเทพฯ นิยมเลี้ยงแมวตามบ้านเรือนหรือคอนโดมิเนียมมากขึ้น อย่างไรก็ดี โดยธรรมชาติของแมวจะมีพฤติกรรมชอบออกนอกบ้าน ส่วนนี้มีข้อแนะนำให้เจ้าของสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นสุนัขและแมว พยายามเลี้ยงไว้ในบ้าน หากจะปล่อยออกนอกบ้านควรให้สัตว์อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของให้ได้ เช่น การใช้เชือกจูง ฯลฯ เพื่อความปลอดภัยของสัตว์และเจ้าของ” สพ.ญ.เบ็ญจวรรณ กล่าวต่อว่า กทม.ได้ดำเนินการค้นหาสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ามาอย่างต่อเนื่องทำให้ในพื้นที่กรุงเทพฯ สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าลดลง และมีการรายงานตัวเลขให้ประชาชนรับทราบ โดยบางปีที่มีตัวเลขสูงขึ้นเพราะกทม.สามารถค้นหาสัตว์ติดเชื้อได้มากขึ้น ถือเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากจะช่วยให้ประชาชนระมัดระวังและตระหนัก รวมถึงช่วยติดตามสุนัขที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้น ทั้งนี้ กทม.ยืนยันว่าปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพฯ ยังไม่ใช่พื้นที่เสี่ยง


“กทม.ได้มีการค้นหาสัตว์ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง สำหรับพื้นที่ในจังหวัดอื่น อยากให้มีระบบค้นหาสัตว์ติดเชื้อให้มากที่สุดเช่นกัน เพราะจะเป็นมาตรการสำคัญช่วยควบคุมการระบาดของโรค อย่างการค้นหาสัตว์ติดเชื้อนำมาคัดกรอบจะช่วยควบคุมไม่ให้สัตว์ไปนำเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าไปติดสัตว์อื่น” สพ.ญ.เบ็ญจวรรณกล่าว


สำหรับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าจากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่ปี 2552 มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ 7 ราย ปี 2553 จำนวน 6 ราย ปี 2555 และ 2559 ปีละ 1 ราย ส่วนปีที่ไม่มีผู้เสียชีวิตได้แก่ ปี 2554 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 และปี 2560 และปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ส่วนจำนวนสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ พบปี 2553 มีสัตว์ติดเชื้อ 69 ตัว ปี 2554 จำนวน 106 ตัว ปี 2555 จำนวน 89 ตัว ปี 2555 จำนวน 72 ตัว ปี 2556 จำนวน 31 ตัว ปี 2557 จำนวน 47 ตัว ปี 2558 จำนวน 22 ตัว ปี 2559 จำนวน 30 ตัว ปี 2560 จำนวน 47 ตัว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – วันที่ 6 มีนาคม พบมีผู้ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากสุนัขแล้ว ในพื้นที่เขตบางเขน 2 ราย เขตบางซื่อ 2 ราย เขตดอนเมือง และเขตจตุจักร อย่างละ 1 ราย รวม 6 ราย

Shares:
QR Code :
QR Code