กทม.ผุดสถานศึกษาปลอดเหล้า 6 แห่ง

เดินหน้าส่งเจ้าหน้าที่ 1,400 คน ออกตรวจ

 

กทม.ผุดสถานศึกษาปลอดเหล้า 6 แห่ง

          เมื่อ วันที่ 21 ต.ค. 2553 นายพีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เสียงเยาวชนกับปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ซึ่ง กทม.ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนมาร่วมทำกิจกรรม และรับฟังความคิดเห็นจากเด็ก เพื่อนำไปกำหนดแนวทางในการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี จากข้อมูลสถิติที่พบว่า สังคมไทยมีนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประมาณปีละ 260,000 คน และสัดส่วนนักดื่มที่อายุน้อยมีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้มีเยาวชนเข้าร่วม 60 คน

 

          รายงานข่าวแจ้งว่า ในวันที่ 22 ต.ค. นี้ จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามการดำเนินการ จากที่ได้มีการออกกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ที่กำหนดห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 7 สถานที่ และ ห้ามดื่มใน 6 สถานที่ โดยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งในส่วนของ กทม.ได้รณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเครื่องดื่มได้ทราบข้อกฎหมายดังกล่าว ซึ่งได้มีการอบรมและทยอยจัดทำบัตรเจ้าหน้าที่ของ กทม.จำนวน 1,400 คน ออกตรวจสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตั้งแต่เดือน พ.ย. นี้

 

นอกจากนี้ ได้ประสานกรมสรรพสามิต สำรวจร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้ง 50 เขต เพื่อเร่งประชาสัมพันธ์ชี้แจงและตักเตือนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เขตบางซื่อ เป็น 2 สถานศึกษานำร่อง ในโครงการนำร่องสถานศึกษาปลอดเหล้า ทั้งภายในสถานศึกษาและพื้นที่โดยรอบ โดยทางเขตฯ สน.ท้องที่ ได้ประสานขอความร่วมมือสถานประกอบการในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะการงดจำหน่ายสุราแก่เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี และประสานสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) ได้การเชื่อมกล้องซีซีทีวีเพื่อป้องปรามปัญหาที่เกิดจากการดื่มสุรา เช่น เหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายเป็นต้น โดยจะมีการเสนอในที่ประชุม เพื่อสร้างสถานศึกษาต้นแบบปลอดเหล้าเพิ่มกำหนดให้มี 1 แห่งต่อ 1 กลุ่มโซน จากทั้ง 6 กลุ่มโซนของกรุงเทพฯ และขยายเชื่อมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ลดนักดื่มหน้าใหม่และลดปัญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

update : 22-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

Shares:
QR Code :
QR Code