กทม.ปิ๊งอ่านหนังสือบนรถเมล์เตรียมรับงานหนังสือโลก 2556

กทม.-กรุงเทพมหานครเดินหน้าพันธกิจกรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก เปิดจุดอ่านหนังสือเคลื่อนที่บนรถประจำทาง 108 คัน 28 ก.ค.นี้ และตั้งจุดรับบริจาคหนังสือในเทสโก้ โลตัส ร้านสะดวกซื้อ และ 50 สำนักงานเขต จับมือเครือข่ายขยายพื้นที่การอ่านในเรือนจำ สถานพินิจฯ   


กทม.ปิ๊งอ่านหนังสือบนรถเมล์เตรียมรับงานหนังสือโลก 2556      


นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 กทม.จะเปิดตัวกิจกรรม Read on the Move กลุ่มภาคี ขสมก. หรือจุดอ่านหนังสือบนรถประจำทาง 9 สายจำนวน 108 คัน ซึ่งเป็นภารกิจต่อตนเองภายหลังจาก กทม.เดินหน้าโครงการรักการอ่านบนรถแท็กซี่ จำนวน 500 คัน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านและการเป็นเมืองหนังสือโลกอย่างต่อเนื่อง           


โดยรถประจำทางที่ร่วมโครงการจะติดสติกเกอร์โครงการและข้อความรณรงค์รักการอ่านและเมืองหนังสือโลก 213 ทั้งนี้ กทม.จะเปิดรับบริจาคหนังสือในโครงการเพิ่มเติมโดยตั้งกล่องรับบริจาค ณ สำนักงานเขต และหน่วยงานในสังกัด ห้างเทสโก้ โลตัส และร้านสะดวกซื้อ (เซเว่นฯ) เพื่อให้มีหนังสือเข้าร่วมโครงการจำนวนมากในการขยายโครงการรักการอ่านอย่างต่อเนื่องต่อไป         


นอกจากนี้ กทม.ได้มอบนโยบายให้สำนักการศึกษา กทม.เปิดห้องสมุดโรงเรียน กทม. 50 แห่ง เพื่อให้บริการประชาชนทั่วไปในช่วงหลังเลิกเรียน หรือวันเสาร์-อาทิตย์ และเพิ่มจุดอ่านบริเวณที่พักรอของผู้มาใช้บริการภายในโรงพยาบาลในสังกัด กทม.ทุกแห่ง


รวมถึงตั้งจุดบริการการอ่านบริเวณสำนักงานเขตและหน่วยงานในสังกัด กทม.พร้อมทั้งจะร่วมกับภาคีเครือข่ายขยายพื้นที่การอ่าน อาทิ ห้องสมุดเรือนจำ สถานพินิจฯ โรงพยาบาล มูลนิธิ และจัดทำห้องสมุดเพื่อผู้พิการ เพื่อขยายโอกาสไปยังผู้ด้อยโอกาสในแต่ละกลุ่มอีกด้วย


การเตรียมความพร้อมโครงการมหานครแห่งการอ่าน (World Book Capital 2013) นี้ เนื่องจากองค์กรยูเนสโกตัดสินใจให้กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพเมืองหนังสือโลก ปี 2013 หรือ พ.ศ.2556 กทม.จึงมุ่งมั่นที่จะนำผู้เกี่ยวข้องในวงการหนังสือ รวมถึงทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมมือกันพัฒนาการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านและหนังสืออย่างจริงจัง


 


 


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Shares:
QR Code :
QR Code