กทม.จัดบริการวัคซีน ”ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ฟรี

ที่มา : แนวหน้า


กทม.จัดบริการวัคซีน ”ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ฟรี thaihealth


แฟ้มภาพ


สำนักอนามัยร่วมกับสำนักงานเขตกทม. 50 เขต จัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงฟรี


นายแพทย์ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กล่าวว่า สำนักอนามัยร่วมกับสำนักงานเขต 50 เขต จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง โดยจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง โดยไม่คิดค่าบริการ วันละ 50 หน่วย ในทุกเขตทั่วกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5-16 มีนาคม 2561 ซึ่งในแต่ละเขตจะหมุนเวียนสถานที่ตั้งหน่วยไปตามชุมชนต่างๆ เพื่อให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันได้อย่างทั่วถึง ใกล้บ้านและต่อเนื่อง


ทั้งนี้สำนักอนามัย โดยสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น ปีละ 2 ครั้งในเดือนมีนาคมและกันยายนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ทำให้สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้ามีแนวโน้มดีขึ้น จากสถิติในกรุงเทพมหานคร พบสัตว์ที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 6 ตัว (ตั้งแต่ 1 มกราคม-23 กุมภาพันธ์ 2561) ส่วนมากเป็นสุนัขที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งในเดือนกันยายน พ.ศ.2559 พบว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 รายในพื้นที่เขตบางนา โดยในปี 2560 จนถึงปัจจุบันไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร


สำนักอนามัยจึงขอเชิญชวนท่านนำสัตว์เลี้ยง ได้แก่ สุนัข แมว อายุ 3 เดือนขึ้นไปไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่หน่วยบริการฉีดวัคซีน เคลื่อนที่ใกล้บ้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถสอบถามรายละเอียดจุดให้บริการในแต่ละวัน ได้ที่สำนักงานเขตทุกเขต ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง และสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัย โทร.02-2487417,02-2453311 ในวันและเวลาราชการ

Shares:
QR Code :
QR Code