กทม.จัดกิจกรรมเติมความสุข `ทำฟัน-ตรวจมะเร็ง`ฟรี

ที่มา : มติชนออนไลน์


กทม.จัดกิจกรรมเติมความสุข 'ทำฟัน-ตรวจมะเร็ง' ฟรี  thaihealth


12 พ.ค.นี้ กทม.เติมความสุขฯ ครั้งที่6 ‘ทำฟัน-ตรวจมะเร็ง-ปรึกษาจิตแพทย์’ ฟรี


นางศิลปะสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม กทม. เติมความสุข สู่ชุมชน ครั้งที่ 6 ในพื้นที่เขตดินแดงว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ในวันที่ 12 พฤษภาคมนี้ เวลา 08.00-16.00 น.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การให้บริการตรวจสุขภาพ ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว ประเมินดัชนีมวลกาย วัดความดันโลหิต เจาะเลือด ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด และรถบริการสุขภาพเคลื่อนที่ของสำนักอนามัย ได้แก่ รถคัดกรองมะเร็งสตรีเคลื่อนที่ (Mobile Lady Check Up) รถคลายเครียดเคลื่อนที่ซึ่งมีจิตแพทย์ประจำรถ รถเอกซเรย์ดิจิทัลเคลื่อนที่ สามารถรู้ผลการเอกซเรย์ได้ทันที รถสัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยง ทำหมันสุนัขและแมว จดทะเบียนสุนัข ฝังไมโครชิป รถตรวจจอประสาทตาเคลื่อนที่ วัดความดันลูกตาและถ่ายรูปจอประสาทตาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน รถตรวจการได้ยิน รถสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างสุข ให้คำปรึกษา แนะนำ เรื่องการป้องกันการติดยาเสพติด การเลิกสูบบุหรี่ รถทันตกรรมเคลื่อนที่ ซึ่งสามารถให้บริการแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้วีลแชร์ให้ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ตรวจรักษาโรคในช่องปากและฟัน ให้บริการอุดฟัน ถอนฟัน แก่บุคคลทั่วไป ใส่ฟันปลอมสำหรับผู้สูงอายุ โดยเป็นรถทำฟันสำหรับบุคคลทั่วไป 1 คัน และรถทำฟันสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่ใช้รถวีลแชร์ 1 คัน และรถตรวจคุณภาพอาหาร


นอกจากนี้ยังมีการบริการทะเบียนราษฎร์เคลื่อนที่ บริการฝึกอาชีพ บริการนวดแผนไทย ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ทดสอบสมรรถภาพทางกาย และตลาดนัดชุมชน จำหน่ายของดีเขต รวมถึงการจำหน่ายสินค้าธงฟ้า

Shares:
QR Code :
QR Code