WHY ME? หรือว่าเราผิด!

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล


ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล


WHY ME? หรือว่าเราผิด! thaihealth


ชวนฟังเสวนาในหัวข้อ "WHY ME?" หรือว่าเราผิด!


คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมสร้างพลังขับเคลื่อนทางสังคมในประเด็นสิทธิสตรี และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงพร้อมรับฟังการเสวนา หัวข้อ "WHY ME?" หรือว่าเราผิด!


ร่วมการเสวนาโดย คุณซินดี้ สิรินยา บิชอพ ผู้ก่อตั้งโครงการ Don’t Tell Me How To Dress คุณจะเด็จ เชาว์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และ คุณชูวิทย์ จันทรส ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์


ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 – 16. 30 น. ณ โรงภาพยนตร์ JC Cinema มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Shares:
QR Code :
QR Code