WHO-TDR เตรียมผลิตวัคซีนไข้สมองอักเสบ

หารือ 4 หน่วยงานหลักแจกประเทศยากจน

  WHO-TDR เตรียมผลิตวัคซีนไข้สมองอักเสบ

          สี่หน่วยงานหลักที่เกี่ยวของกับสุขภาพของไทยเตรียมหารือการผลิตวัคซีนโรคไข้สมองอักเสบและประสานงานแจกวัคซีนให้กับประเทศที่ยากจน โดยยึดต้นแบบวัคซีนโรคไข้สมองอักเสบของ ศ.นพ.หยู หย่งซิน

 

          นพ.ธงชัย ทวิชาชาติ  consultant for external coordination ศูนย์วิจัยทางคลินิกและฝึกอบรม who-tdr  กล่าวว่า โรคไข้สมองอักเสบที่แพร่ระบาดในเอเชียและในประเทศไทย เกิดจากสายพันธ์ je (japanese encephalitis; je) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่นำโดยแมลง โดยมียุงเป็นพาหะนำโรคมาสู่คน เป็นสาเหตุสำคัญของโรคไข้สมองอักเสบในทวีปเอเชีย คาดประมาณว่าน่าจะมีผู้ป่วยถึง 35,000 ราย  และเสียชีวิตจากโรคนี้ประมาณ 10,000 รายทุกปี ซึ่งหากมีการเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคที่ดี อาจพบผู้ป่วยมากกว่านี้

 

          นพ.ธงชัย กล่าวว่า วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีสายพันธุ์ sa 14-14-2 (cd.jeva) ที่ผลิตจากจีนโดย ศาสตราจารย์ นพ.หยู หย่งซิน เมื่อปี 2547 โดยบริษัทโกลแวกซ์แห่งประเทศเกาหลีเป็นคนมานำเสนอ ซึ่งแตกต่างจากวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีที่องค์การเภสัชกรรมผลิตอยู่ โดยมีข้อมูลอ้างอิงการใช้จากประเทศจีนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบให้แก่เด็กกว่า 200 ล้านคน นับแต่ปีพุทธศักราช 2531 และได้แพร่ขยายไปใช้ในประเทศอินเดีย เกาหลี เนปาล รวมทั้งประเทศไทย ไม่พบว่าก่อให้เกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรง ใด ๆ

 

          และในอนาคต path ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากำไรเพื่อสุขภาพเด็ก จะบริจาควัคซีนตัวนี้ให้กับประเทศที่ยากจน ซึ่ง tcels ในฐานะมีหน้าที่โดยตรงในการพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของคนไทยและต่างประเทศ จึงเป็นตัวเชื่อมประสาน และขณะนี้ได้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขแล้ว และได้คุยกับองค์การเภสัชกรรมเพื่อให้วัคซีนชนิดนี้เข้าไปอยู่ในสายการผลิตขององค์การฯด้วย โดยได้เชิญรองผู้อำนวยการฯ มาร่วมประชุมและได้นำเสนอไปแล้วนพ.ธงชัย กล่าว

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

 

 

update:19-03-52

Shares:
QR Code :
QR Code