WHO ชื่นชม สสส. คู่ควรรางวัลเนลสัน แมนเดลา

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


WHO ชื่นชม สสส. คู่ควรรางวัลเนลสัน แมนเดลา thaihealth


WHO-SEARO ชื่นชมคนไทย-สสส. ต้นแบบร่วมสร้างเสริมสุขภาพระดับโลก คู่ควร “รางวัลเนลสันแมนเดลา” ครั้งแรกของไทย ยกให้เป็น “ผู้นำสร้างเสริมสุขภาพ” อดีตเลขาธิการเครือข่าย สสส. โลก ชี้รางวัลเกียรติยศของคนทั้งชาติ กระตุ้นนานาชาติก่อตั้ง “กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ” เพิ่มขึ้น


WHO ชื่นชม สสส. คู่ควรรางวัลเนลสัน แมนเดลา thaihealth


ดร.สุวจี กู๊ด ที่ปรึกษาระดับภูมิภาคด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และปัจจัยทางสังคมกำหนดสุขภาพ องค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก หรือ WHO South-East Asia | World Health Organization: WHO-SEARO กล่าวแสดงความยินดีผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว suvajee ว่า ขอแสดงความยินดีกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ได้รับรางวัลเนลสันแมนเดลา ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2564 หรือ Nelson Mandela Award for Health Promotion 2021 ซึ่งประกาศในการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก สมัยที่ 148 วันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา ถือเป็นการเปิดตัวผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพ


"รางวัลนี้คู่ควรกับ สสส. เป็นอย่างยิ่ง ร่วมถึงยินดีกับคนไทยทุกคนที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย ทำให้ฝันของการก่อตั้งสสส. มีผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกและเป็นต้นแบบการทำงานให้หลายๆ ประเทศ"


WHO ชื่นชม สสส. คู่ควรรางวัลเนลสัน แมนเดลา thaihealth


“ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ สสส. ภาคีเครือข่าย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เครือข่ายชุมชนสุขภาพดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และบุคลากรทางสุขภาพทั้งหมด ที่ให้คุณค่าต่องานสร้างเสริมสุขภาพและการจัดการปัจจัยกำหนดสุขภาพต่างๆ ทำให้งานส่งเสริมสุขภาพของไทยเป็นที่ยอมรับระดับโลก แม้ตนเองจะเป็นคนไทยคนเดียวที่เหลืออยู่ในองค์การอนามัยโลกที่ทำงานด้านนี้ ก็จะขอผลักดันต่อไป และขยายผลดีๆ จากเมืองไทยไปสู่นานาชาติ” ดร.สุวจี ระบุ


WHO ชื่นชม สสส. คู่ควรรางวัลเนลสัน แมนเดลา thaihealth


ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ และอดีตเลขาธิการเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติ (เครือข่ายสสส.โลก) ปี 2554-2556 กล่าวว่า การเกิดขึ้นของ สสส. และผลงานสร้างเสริมสุขภาพที่สั่งสมมาตลอดเกือบ 20 ปี ทำให้องค์การอนามัยโลกภาคพื้นต่างๆ เห็นถึงความสำคัญของการมีองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ จึงมุ่งสนับสนุนและผลักดันให้ประเทศสมาชิก ก่อตั้งกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ตามอย่าง สสส.ไทย


โดยให้ สสส.ไทย และหน่วยงานสุขภาพของไทย เป็นพี่เลี้ยงช่วยในการก่อตั้งตั้งองค์กร ให้คำแนะนำในการกำหนดหลักเกณฑ์การทำงาน และแบ่งปันประสบการณ์การทำงานที่สำคัญ เช่น มาตรการทางภาษี กฎหมายคุ้มครองสุขภาพจากบุหรี่ การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา การสร้างสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ ความปลอดภัยทางถนน ขณะนี้มีประเทศที่สามารถก่อตั้งกองทุนสร้างเสริมสุขภาพสำเร็จจากความช่วยเหลือของ สสส.ไทย แล้วคือ มาเลเซีย ตองก้า มองโกเลีย เกาหลีใต้ เวียดนาม และสปป.ลาว


WHO ชื่นชม สสส. คู่ควรรางวัลเนลสัน แมนเดลา thaihealth


“สสส. อยู่ในความสนใจของแวดวงสุขภาพทั่วโลกมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นมา การได้รับรางวัลเนลสันแมนเดลา จากองค์การอนามัยโลก ในฐานะผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของไทยที่ได้รับรางวัล ที่สำคัญไม่ใช่แค่ความภาคภูมิใจของ สสส. แต่เป็นรางวัลเกียรติยศของคนทั้งประเทศ ที่รวมกันสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาพให้แตกหน่อ ออกผลกระจายทั่วประเทศ ลงลึกถึงระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีโอกาสเข้าถึงการมีสุขภาพที่ดี ซึ่งผลความสำเร็จของการทำงานของ สสส. จะส่งแรงกระเพื่อมไปถึงระดับนานาชาติสนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ ผลักดันให้เกิดกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้มากประเทศขึ้น” อดีตเลขาธิการเครือข่าย สสส. โลก กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code