กรมพลศึกษา ผลิต 5 คลิปวิดีโอผลงานผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
16 เมษายน 2558
1K
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมพลศึกษา ผลิต 5 คลิปวิดีโอผลงานผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ดร.พัฒนาชาติ กฤดิบวร อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า กรมพลศึกษามีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานและการกีฬาเพื่อมวลชน โดยการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬามาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนา ให้เด็กและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง อย่างไรก็ตาม ประชาชนไทยยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล และการใช้งานวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬาอยู่มาก กรมพลศึกษา จึงได้จัดทำสื่อผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเผยแพร่สู่ประชาชนในรูปแบบคลิปวีดีโอขึ้น 5 คลิป 5 ผลงาน ดังนี้ 1.เกมแข่งรถไฟฟ้าด้วยพลังงานสองขาปั่นเพื่อสุขภาพ ผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ประยุกต์ระหว่างเกมส์รถแข่งกับการปั่นจักรยานมาผสมผสานกันอย่างลงตัว2. Pull & Push เครื่องฝึกกล้ามเนื้อด้านหน้าและหลัง จากวิทยาลัยกาญจนบุรี เป็นเครื่องออกกำลังกายที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและเสริมสร้างกล้ามเนื้อแขน ขา และหน้าท้องได้เป็นอย่างดี 3. Smart Real Steel Boxing Trainer จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้นักกีฬาสามารถเพิ่มสมรรถภาพทางกายและเรียนรู้เทคนิคได้ดีขึ้น 4. เครื่องวิเคราะห์วงสวิงแบบพกพา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถตรวจจับมุม ความเร่ง และทิศทางของวงสวิงเพื่อวิเคราะห์ความถูกต้องของวงสวิง โดยอ้างอิงจากท่ามาตรฐานของ นักกีฬากอล์ฟมืออาชีพ 5. Kinetic Cycling จากทีมคุณดำรงศักดิ์ รวยสูงเนิน เป็นเครื่องมือวัดแรงขณะปั่น จักรยาน สำหรับใช้ทดสอบและวิเคราะห์สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาจักรยาน ทั้ง 5 ผลงานนี้ได้รับรางวัล จากการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2557 ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักคิด เพื่อต่อ ยอดผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป สำหรับคลิปวีดีโอนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬาทั้ง 5 เรื่อง มีการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดในการประดิษฐ์ รายละเอียดและหลักการทำงาน รวมถึงประโยชน์และแนวทางในการพัฒนาอุปกรณ์ โดยมีลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหวประกอบการบรรยาย ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดฟรี ที่เว็บไซต์ของกรมพลศึกษา www.dpe.go.th .................................................................................
โดย ok mass

0 ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม