โรคกรดไหลย้อน
10 พฤษภาคม 2564
563

 

โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reflux Disease : GERD)
กรดไหลย้อน เป็นภาวการณ์ที่กรดหรือน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารที่มีความเข้มข้นสูงไหลย้อนขึ้นมารอบๆหลอดของกิน ซึ่งหลอดของกินเป็นอวัยวะที่ไม่ทนประมือด จึงนำมาซึ่งการอักเสบของหลอดของกิน โดยธรรมดาหลอดของกินจะมีการบีบตัวเพื่อไล่อาหารลงข้างล่างสู่กระเพาะอาหาร รวมทั้งหูรูดจะทำหน้าที่คุ้มครองป้องกันการไหลย้อนของน้ำย่อย กรด หรืออาหาร ไม่ให้ไหลย้อนขึ้นมารอบๆหลอดอาหาร
แต่ในขณะนี้พบว่าหูรูดส่วนนี้ของบางบุคคลดำเนินงานได้ลดลง ตรวจเจอได้โดยประมาณ 1 ใน 5 ของคนทั่วไป รวมทั้งสามารถพบได้ในคนทุกกรุ๊ป ทุกช่วงอายุ แต่กรดไหลย้อนจะพบได้บ่อยในคนอ้วนหรือคนที่ดูดบุหรี่ รวมทั้งเหล่าวัยรุ่นวัยทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวออฟฟิศที่ถูกใจรับประทานจุบกินจิบ ทานอาหารไม่เป็นเวลา และรีบเร่ง รวมถึงผู้ชอบของกินรสจัด กินเหล้า สูบบุหรี่ กินอาหารแล้วนอนโดยทันที อันตรายของกรดไหลย้อนนั้น อาจมีผลต่อกล่องเสียง คอ หรือปอดได้ ซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไม่ไปพบหมอเพื่อรักษาอาจจะก่อให้เรื้อรังจนถึงมีอาการโรคกระเพาะแปลงเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้
ลักษณะของกรดไหลย้อน
โรคกรดไหลย้อน อาการจะคล้ายกับอาการโรคกระเพาะเป็นมีลักษณะอาการเจ็บท้อง ปวดแสบร้อนในท้องส่วนบน บางทีอาจปวดช่วงดึก เรอเปรี้ยว หรือ มีรสขมในปาก แต่ว่าที่จริงแล้วจะมีลักษณะอาการท้องอืด ท้องเฟ้อร่วมด้วย อาการจะเป็นๆหายๆแต่ว่าเป็นเรื้อรัง หรืออาจมีอาการอาเจียนร่วมด้วยคล้ายๆกับโรคกระเพาะ ก็เลยทำให้คนส่วนใหญ่มักจะคิดไปเองว่าตัวเองบางทีอาจจะเป็นโรคกระเพาะแล้วซื้อยามาทานเองซึ่งเป็นการรักษาที่ไม่ถูกจุด โดยลักษณะของโรคกรดไหลย้อน แบ่งเป็น 2 ระบบ ดังนี้
1. กรดไหลย้อน - อาการที่เกิดในหลอดของกิน จะมีลักษณะอาการซึ่งรู้สึกเจ็บคอ กลืนทุกข์ยากลำบาก รู้สึกเสมือนมีก้อนอยู่ในคอ แสบลิ้นเรื้อรัง จุกแน่นแถวหน้าอกคล้ายอาหารไม่ย่อย อาการนี้ชอบเป็นมากขึ้นหลังอาหารมื้อหลัก การโน้มตัวไปด้านหน้า การยกของหนัก หรือ การนอนหงาย ที่สำคัญหมายถึงจะมีอาการแสบอก เรอเปรี้ยว รู้สึกเหมือนมีกรดซึ่งเป็นน้ำรสเปรี้ยวหรือรสขมไหลย้อนขึ้นมาในปาก
2. กรดไหลย้อน - อาการนอกหลอดของกิน จะมีเสียงแหบเรื้อรัง มักมีเสียงแหบตอนเวลาเช้าหรือมีเสียงแตกต่างจากปกติไปจากเดิม ไอเรื้อรัง รู้สึกสำลักในเวลากลางคืน หรือ ในบางรายอาจมีอาการทางระบบหายใจ อาทิเช่น อาการหอบหืด หรือลักษณะของการเจ็บทรวงอกได้ ด้วยเหตุดังกล่าวถ้าเกิดมีอาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า “กรดไหลย้อน” รุกรามแล้ว

โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reflux Disease : GERD)

กรดไหลย้อน เป็นภาวการณ์ที่กรดหรือน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารที่มีความเข้มข้นสูงไหลย้อนขึ้นมารอบๆหลอดของกิน ซึ่งหลอดของกินเป็นอวัยวะที่ไม่ทนประมือด จึงนำมาซึ่งการอักเสบของหลอดของกิน โดยธรรมดาหลอดของกินจะมีการบีบตัวเพื่อไล่อาหารลงข้างล่างสู่กระเพาะอาหาร รวมทั้งหูรูดจะทำหน้าที่คุ้มครองป้องกันการไหลย้อนของน้ำย่อย กรด หรืออาหาร ไม่ให้ไหลย้อนขึ้นมารอบๆหลอดอาหาร

แต่ในขณะนี้พบว่าหูรูดส่วนนี้ของบางบุคคลดำเนินงานได้ลดลง ตรวจเจอได้โดยประมาณ 1 ใน 5 ของคนทั่วไป รวมทั้งสามารถพบได้ในคนทุกกรุ๊ป ทุกช่วงอายุ แต่กรดไหลย้อนจะพบได้บ่อยในคนอ้วนหรือคนที่ดูดบุหรี่ รวมทั้งเหล่าวัยรุ่นวัยทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวออฟฟิศที่ถูกใจรับประทานจุบกินจิบ ทานอาหารไม่เป็นเวลา และรีบเร่ง รวมถึงผู้ชอบของกินรสจัด กินเหล้า สูบบุหรี่ กินอาหารแล้วนอนโดยทันที อันตรายของกรดไหลย้อนนั้น อาจมีผลต่อกล่องเสียง คอ หรือปอดได้ ซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไม่ไปพบหมอเพื่อรักษาอาจจะก่อให้เรื้อรังจนถึงมีอาการโรคกระเพาะแปลงเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้

ลักษณะของ กรดไหลย้อน

โรคกรดไหลย้อน อาการจะคล้ายกับอาการโรคกระเพาะเป็นมีลักษณะอาการเจ็บท้อง ปวดแสบร้อนในท้องส่วนบน บางทีอาจปวดช่วงดึก เรอเปรี้ยว หรือ มีรสขมในปาก แต่ว่าที่จริงแล้วจะมีลักษณะอาการท้องอืด ท้องเฟ้อร่วมด้วย อาการจะเป็นๆหายๆแต่ว่าเป็นเรื้อรัง หรืออาจมีอาการอาเจียนร่วมด้วยคล้ายๆกับโรคกระเพาะ ก็เลยทำให้คนส่วนใหญ่มักจะคิดไปเองว่าตัวเองบางทีอาจจะเป็นโรคกระเพาะแล้วซื้อยามาทานเองซึ่งเป็นการรักษาที่ไม่ถูกจุด โดยลักษณะของโรคกรดไหลย้อน แบ่งเป็น 2 ระบบ ดังนี้

1. กรดไหลย้อน - อาการที่เกิดในหลอดของกิน จะมีลักษณะอาการซึ่งรู้สึกเจ็บคอ กลืนทุกข์ยากลำบาก รู้สึกเสมือนมีก้อนอยู่ในคอ แสบลิ้นเรื้อรัง จุกแน่นแถวหน้าอกคล้ายอาหารไม่ย่อย อาการนี้ชอบเป็นมากขึ้นหลังอาหารมื้อหลัก การโน้มตัวไปด้านหน้า การยกของหนัก หรือ การนอนหงาย ที่สำคัญหมายถึงจะมีอาการแสบอก เรอเปรี้ยว รู้สึกเหมือนมีกรดซึ่งเป็นน้ำรสเปรี้ยวหรือรสขมไหลย้อนขึ้นมาในปาก

2. กรดไหลย้อน - อาการนอกหลอดของกิน จะมีเสียงแหบเรื้อรัง มักมีเสียงแหบตอนเวลาเช้าหรือมีเสียงแตกต่างจากปกติไปจากเดิม ไอเรื้อรัง รู้สึกสำลักในเวลากลางคืน หรือ ในบางรายอาจมีอาการทางระบบหายใจ อาทิเช่น อาการหอบหืด หรือลักษณะของการเจ็บทรวงอกได้ ด้วยเหตุดังกล่าวถ้าเกิดมีอาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า “กรดไหลย้อน” รุกรามแล้ว

 

 

โดย เพลินพิชา กลมศาล

1 ความคิดเห็น
  • ความคิดเห็นที่ 1
    อาการนี้เลย กำลังเป็นอยู่ เดี๋ยวคงต้องไปหาหมอhttps://ivip9.casino/
    โดย amxdor amxdor
แสดงความคิดเห็น