โรคกรดไหลย้อน
10 พฤษภาคม 2564
608

 

โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reflux Disease : GERD)
กรดไหลย้อน เป็นภาวการณ์ที่กรดหรือน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารที่มีความเข้มข้นสูงไหลย้อนขึ้นมารอบๆหลอดของกิน ซึ่งหลอดของกินเป็นอวัยวะที่ไม่ทนประมือด จึงนำมาซึ่งการอักเสบของหลอดของกิน โดยธรรมดาหลอดของกินจะมีการบีบตัวเพื่อไล่อาหารลงข้างล่างสู่กระเพาะอาหาร รวมทั้งหูรูดจะทำหน้าที่คุ้มครองป้องกันการไหลย้อนของน้ำย่อย กรด หรืออาหาร ไม่ให้ไหลย้อนขึ้นมารอบๆหลอดอาหาร
แต่ในขณะนี้พบว่าหูรูดส่วนนี้ของบางบุคคลดำเนินงานได้ลดลง ตรวจเจอได้โดยประมาณ 1 ใน 5 ของคนทั่วไป รวมทั้งสามารถพบได้ในคนทุกกรุ๊ป ทุกช่วงอายุ แต่กรดไหลย้อนจะพบได้บ่อยในคนอ้วนหรือคนที่ดูดบุหรี่ รวมทั้งเหล่าวัยรุ่นวัยทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวออฟฟิศที่ถูกใจรับประทานจุบกินจิบ ทานอาหารไม่เป็นเวลา และรีบเร่ง รวมถึงผู้ชอบของกินรสจัด กินเหล้า สูบบุหรี่ กินอาหารแล้วนอนโดยทันที อันตรายของกรดไหลย้อนนั้น อาจมีผลต่อกล่องเสียง คอ หรือปอดได้ ซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไม่ไปพบหมอเพื่อรักษาอาจจะก่อให้เรื้อรังจนถึงมีอาการโรคกระเพาะแปลงเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้
ลักษณะของกรดไหลย้อน
โรคกรดไหลย้อน อาการจะคล้ายกับอาการโรคกระเพาะเป็นมีลักษณะอาการเจ็บท้อง ปวดแสบร้อนในท้องส่วนบน บางทีอาจปวดช่วงดึก เรอเปรี้ยว หรือ มีรสขมในปาก แต่ว่าที่จริงแล้วจะมีลักษณะอาการท้องอืด ท้องเฟ้อร่วมด้วย อาการจะเป็นๆหายๆแต่ว่าเป็นเรื้อรัง หรืออาจมีอาการอาเจียนร่วมด้วยคล้ายๆกับโรคกระเพาะ ก็เลยทำให้คนส่วนใหญ่มักจะคิดไปเองว่าตัวเองบางทีอาจจะเป็นโรคกระเพาะแล้วซื้อยามาทานเองซึ่งเป็นการรักษาที่ไม่ถูกจุด โดยลักษณะของโรคกรดไหลย้อน แบ่งเป็น 2 ระบบ ดังนี้
1. กรดไหลย้อน - อาการที่เกิดในหลอดของกิน จะมีลักษณะอาการซึ่งรู้สึกเจ็บคอ กลืนทุกข์ยากลำบาก รู้สึกเสมือนมีก้อนอยู่ในคอ แสบลิ้นเรื้อรัง จุกแน่นแถวหน้าอกคล้ายอาหารไม่ย่อย อาการนี้ชอบเป็นมากขึ้นหลังอาหารมื้อหลัก การโน้มตัวไปด้านหน้า การยกของหนัก หรือ การนอนหงาย ที่สำคัญหมายถึงจะมีอาการแสบอก เรอเปรี้ยว รู้สึกเหมือนมีกรดซึ่งเป็นน้ำรสเปรี้ยวหรือรสขมไหลย้อนขึ้นมาในปาก
2. กรดไหลย้อน - อาการนอกหลอดของกิน จะมีเสียงแหบเรื้อรัง มักมีเสียงแหบตอนเวลาเช้าหรือมีเสียงแตกต่างจากปกติไปจากเดิม ไอเรื้อรัง รู้สึกสำลักในเวลากลางคืน หรือ ในบางรายอาจมีอาการทางระบบหายใจ อาทิเช่น อาการหอบหืด หรือลักษณะของการเจ็บทรวงอกได้ ด้วยเหตุดังกล่าวถ้าเกิดมีอาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า “กรดไหลย้อน” รุกรามแล้ว

โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reflux Disease : GERD)

กรดไหลย้อน เป็นภาวการณ์ที่กรดหรือน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารที่มีความเข้มข้นสูงไหลย้อนขึ้นมารอบๆหลอดของกิน ซึ่งหลอดของกินเป็นอวัยวะที่ไม่ทนประมือด จึงนำมาซึ่งการอักเสบของหลอดของกิน โดยธรรมดาหลอดของกินจะมีการบีบตัวเพื่อไล่อาหารลงข้างล่างสู่กระเพาะอาหาร รวมทั้งหูรูดจะทำหน้าที่คุ้มครองป้องกันการไหลย้อนของน้ำย่อย กรด หรืออาหาร ไม่ให้ไหลย้อนขึ้นมารอบๆหลอดอาหาร

แต่ในขณะนี้พบว่าหูรูดส่วนนี้ของบางบุคคลดำเนินงานได้ลดลง ตรวจเจอได้โดยประมาณ 1 ใน 5 ของคนทั่วไป รวมทั้งสามารถพบได้ในคนทุกกรุ๊ป ทุกช่วงอายุ แต่กรดไหลย้อนจะพบได้บ่อยในคนอ้วนหรือคนที่ดูดบุหรี่ รวมทั้งเหล่าวัยรุ่นวัยทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวออฟฟิศที่ถูกใจรับประทานจุบกินจิบ ทานอาหารไม่เป็นเวลา และรีบเร่ง รวมถึงผู้ชอบของกินรสจัด กินเหล้า สูบบุหรี่ กินอาหารแล้วนอนโดยทันที อันตรายของกรดไหลย้อนนั้น อาจมีผลต่อกล่องเสียง คอ หรือปอดได้ ซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไม่ไปพบหมอเพื่อรักษาอาจจะก่อให้เรื้อรังจนถึงมีอาการโรคกระเพาะแปลงเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้

ลักษณะของ กรดไหลย้อน

โรคกรดไหลย้อน อาการจะคล้ายกับอาการโรคกระเพาะเป็นมีลักษณะอาการเจ็บท้อง ปวดแสบร้อนในท้องส่วนบน บางทีอาจปวดช่วงดึก เรอเปรี้ยว หรือ มีรสขมในปาก แต่ว่าที่จริงแล้วจะมีลักษณะอาการท้องอืด ท้องเฟ้อร่วมด้วย อาการจะเป็นๆหายๆแต่ว่าเป็นเรื้อรัง หรืออาจมีอาการอาเจียนร่วมด้วยคล้ายๆกับโรคกระเพาะ ก็เลยทำให้คนส่วนใหญ่มักจะคิดไปเองว่าตัวเองบางทีอาจจะเป็นโรคกระเพาะแล้วซื้อยามาทานเองซึ่งเป็นการรักษาที่ไม่ถูกจุด โดยลักษณะของโรคกรดไหลย้อน แบ่งเป็น 2 ระบบ ดังนี้

1. กรดไหลย้อน - อาการที่เกิดในหลอดของกิน จะมีลักษณะอาการซึ่งรู้สึกเจ็บคอ กลืนทุกข์ยากลำบาก รู้สึกเสมือนมีก้อนอยู่ในคอ แสบลิ้นเรื้อรัง จุกแน่นแถวหน้าอกคล้ายอาหารไม่ย่อย อาการนี้ชอบเป็นมากขึ้นหลังอาหารมื้อหลัก การโน้มตัวไปด้านหน้า การยกของหนัก หรือ การนอนหงาย ที่สำคัญหมายถึงจะมีอาการแสบอก เรอเปรี้ยว รู้สึกเหมือนมีกรดซึ่งเป็นน้ำรสเปรี้ยวหรือรสขมไหลย้อนขึ้นมาในปาก

2. กรดไหลย้อน - อาการนอกหลอดของกิน จะมีเสียงแหบเรื้อรัง มักมีเสียงแหบตอนเวลาเช้าหรือมีเสียงแตกต่างจากปกติไปจากเดิม ไอเรื้อรัง รู้สึกสำลักในเวลากลางคืน หรือ ในบางรายอาจมีอาการทางระบบหายใจ อาทิเช่น อาการหอบหืด หรือลักษณะของการเจ็บทรวงอกได้ ด้วยเหตุดังกล่าวถ้าเกิดมีอาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า “กรดไหลย้อน” รุกรามแล้ว

 

 

โดย เพลินพิชา กลมศาล

1 ความคิดเห็น
 • ความคิดเห็นที่ 1
  อาการนี้เลย กำลังเป็นอยู่ เดี๋ยวคงต้องไปหาหมอhttps://ivip9.casino/
  โดย amxdor amxdor
แสดงความคิดเห็น
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม