ขอความอนุเคราะห์สื่อรณรงค์สติกเกอร์งดสูบบุหรี่
25 มกราคม 2562
184

แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ขอความอนุเคราะห์สื่อรณรงค์สติกเกอร์งดสูบบุหรี่ 

เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์งดสูบบุหรี่ ตามศาลาทางหลวงในเขตควบคุมของแขวงฯ และตามอาคารสำนักงาน จำนวน 400 แผ่น 

 

แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)

             0-5624-1402

โดย รัญชิดา วังฆะฮาด

1 ความคิดเห็น
  • ความคิดเห็นที่ 1
      ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจ สสส. ค่ะ สามารถติดต่อขอสื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 36/2 ซ.ประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2278-1828  โทรสาร 0-2278-1830 เว็บไซต์ : http://www.ashthailand.or.th/th/ ขอบคุณค่ะ  
    โดย webmaster thaihealth
แสดงความคิดเห็น