เว็บบอร์ด
ขอสื่อเลิกบุหรี่
7 พฤศจิกายน 2561
917
เนื่องด้วยตอนนี้หนูลงฝึกปฏิบัติวิชาชุมชน จึงอยากจะขอหนังสือ บุหรี่ควบคุมได้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการไปข้อมูลประชาชนค่ะ กรุณาต้ดต่อนางสาวทับทิม ภาษี หอพักพยาบาล ม.อ. ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 tel 0863258429 email tubtim.pasee@gmail.com
โดย ทับทิม ภาษี

2 ความคิดเห็น
 • ความคิดเห็นที่ 1
    สามารถติดต่อได้ที่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 36/2 ซ.ประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2278-1828  โทรสาร 0-2278-1830 เว็บไซต์ : http://www.ashthailand.or.th/th/ ขอบคุณค่ะ    
  โดย webmaster thaihealth
 • ความคิดเห็นที่ 2
  เปิดคลินิก อดบุหรี่ อดสุรา และคลินิดบำบัดสารเสพติด และออกรณรงค์ในชุมชนและโรงเรียนเป็นประจำทุกปี แต่ยังขาดสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ใครขอความอนุเคราะห์ ภาพพลิก แผ่นพับ โปสเตอร์ สติกเกอร์ ของรางวัลเวลาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ปากกา หมวก ถุงผ้า เป็นต้น ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ จันทนา วิมลจิตรสอาด โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จังหวัด กำแพงเพชร 62190
  โดย จันทนา วิมลจิตรสอาด
แสดงความคิดเห็น
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม