เว็บบอร์ด
ขอสื่อเลิกบุหรี่
7 พฤศจิกายน 2561
666
เนื่องด้วยตอนนี้หนูลงฝึกปฏิบัติวิชาชุมชน จึงอยากจะขอหนังสือ บุหรี่ควบคุมได้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการไปข้อมูลประชาชนค่ะ กรุณาต้ดต่อนางสาวทับทิม ภาษี หอพักพยาบาล ม.อ. ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 tel 0863258429 email tubtim.pasee@gmail.com
โดย ทับทิม ภาษี

2 ความคิดเห็น
  • ความคิดเห็นที่ 1
      สามารถติดต่อได้ที่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 36/2 ซ.ประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2278-1828  โทรสาร 0-2278-1830 เว็บไซต์ : http://www.ashthailand.or.th/th/ ขอบคุณค่ะ    
    โดย webmaster thaihealth
  • ความคิดเห็นที่ 2
    เปิดคลินิก อดบุหรี่ อดสุรา และคลินิดบำบัดสารเสพติด และออกรณรงค์ในชุมชนและโรงเรียนเป็นประจำทุกปี แต่ยังขาดสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ใครขอความอนุเคราะห์ ภาพพลิก แผ่นพับ โปสเตอร์ สติกเกอร์ ของรางวัลเวลาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ปากกา หมวก ถุงผ้า เป็นต้น ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ จันทนา วิมลจิตรสอาด โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จังหวัด กำแพงเพชร 62190
    โดย จันทนา วิมลจิตรสอาด
แสดงความคิดเห็น