ขอความอนุเคราะห์ อุปกรณ์ สนามเด็กเล่น
26 มกราคม 2560
2K
เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง ด้วยข้าพเจ้านายมะลุกมาน ลาโอะ ผอ.รร.บ้านปาเซ สังกัด สพป.นธ.3 จ.นราธิวาส ขอความอนุเคราะห์ อุปกรณ์สนามเด็กเล่น เพื่อให้นักเรียน หรือเยาวชน ได้มีที่ออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ตามวัย และห่างไกลจากยาเสพติด ตั้งแต่ข้าพเจ้ามารับ ต.น. ผอ.รร. ณ รร.บ้านปาเซ พบว่า รร.แห่งนี้ ไม่มีอุปกรณ์สนามเด็กเล่น เลย จึงได้เขียนกระทู้นี้ จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา มะลุกมาน ลาโอะ นายมะลุกมาน ลาโอะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปาเซ
โดย Malukman Lao

6 ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม