ขอความอนุเคราะห์ อุปกรณ์ สนามเด็กเล่น
26 มกราคม 2560
3K
เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง ด้วยข้าพเจ้านายมะลุกมาน ลาโอะ ผอ.รร.บ้านปาเซ สังกัด สพป.นธ.3 จ.นราธิวาส ขอความอนุเคราะห์ อุปกรณ์สนามเด็กเล่น เพื่อให้นักเรียน หรือเยาวชน ได้มีที่ออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ตามวัย และห่างไกลจากยาเสพติด ตั้งแต่ข้าพเจ้ามารับ ต.น. ผอ.รร. ณ รร.บ้านปาเซ พบว่า รร.แห่งนี้ ไม่มีอุปกรณ์สนามเด็กเล่น เลย จึงได้เขียนกระทู้นี้ จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา มะลุกมาน ลาโอะ นายมะลุกมาน ลาโอะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปาเซ
โดย Malukman Lao

7 ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม