ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 ร่วมกันทำบุญไถ่ชีวิต โค-กระบือ ในเทศกาลกินเจ 2559
21 ตุลาคม 2559
625

 

ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 ร่วมกันทำบุญไถ่ชีวิต โค-กระบือ ในเทศกาลกินเจ 2559
คุณพีระพงษ์ ประดิษฐ์ทอง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายตลาด (ที่ 3 จากซ้าย) และคุณเยาวลักษณ์ ทองเจริญสกุล รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด(กลาง) บริษัท นัมเบอร์วันแลนด์ จำกัด พร้อมพนักงานและผู้ประกอบการตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 บางนา กม. 8 ร่วมกันไถ่ชีวิตโค – กระบือ เพื่อให้รอดพ้นจากการถูกฆ่า เนื่องในเทศกาลกินเจประจำปี 2559 ซึ่งมียอดเงินบริจาคจำนวน 92,805 บาท และกิจกรรมเฟสบุ๊คกด 1 ไลค์ ให้ 1 บาท จำนวน 3,083 บาท รวมเป็นจำนวนเงินบริจาคทั้งสิ้น 95,888 บาท สามารถนำไปไถ่ชีวิตโค – กระบือได้จำนวน 4 ตัว ถวายแก่วัดบางนาใน  เพื่อมอบให้เกษตรกรผู้ยากไร้นำไปใช้งานต่อไป เมื่อไม่นานมานี้

 

 

 

 

 

 

ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 ร่วมกันทำบุญไถ่ชีวิต โค-กระบือ ในเทศกาลกินเจ 2559

 

คุณพีระพงษ์ ประดิษฐ์ทอง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายตลาด (ที่ 3 จากซ้าย) และคุณเยาวลักษณ์ ทองเจริญสกุล รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด(กลาง) บริษัท นัมเบอร์วันแลนด์ จำกัด พร้อมพนักงานและผู้ประกอบการตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 บางนา กม. 8 ร่วมกันไถ่ชีวิตโค – กระบือ เพื่อให้รอดพ้นจากการถูกฆ่า เนื่องในเทศกาลกินเจประจำปี 2559 ซึ่งมียอดเงินบริจาคจำนวน 92,805 บาท และกิจกรรมเฟสบุ๊คกด 1 ไลค์ ให้ 1 บาท จำนวน 3,083 บาท รวมเป็นจำนวนเงินบริจาคทั้งสิ้น 95,888 บาท สามารถนำไปไถ่ชีวิตโค – กระบือได้จำนวน 4 ตัว ถวายแก่วัดบางนาใน  เพื่อมอบให้เกษตรกรผู้ยากไร้นำไปใช้งานต่อไป เมื่อไม่นานมานี้

 

โดย Thuntita SuralerdRattasakul

0 ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม