ภาวะ“ข้อเข่าเสื่อม” ปัญหาสุขภาพควรระวัง...ในผู้สูงอายุ
5 สิงหาคม 2559
1K

 

http://www.pantipmarket.com/_data/board/34/16578234/picture/16578234-1.jpg?1470308809" alt="" />
ภาวะข้อเข่าเสื่อมเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มจะ สูงขึ้นเรื่อยๆ จากการที่ประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน ประเทศ ไทยพบผู้ป่วยมากกว่า 6 ล้านคน ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปพบได้ มากกว่าครึ่งของอายุดังกล่าว 
นายแพทย์ พิเชษฐ์ เยี่ยมศิริ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู กล่าวว่า “สาเหตุจริงๆแล้ว ยังไม่ทราบสาเหตุเกิดจากอะไร แต่สันนิษฐานว่าเกิดจากการใช้งานที่เยอะเกิดการเสื่อมจากธรรมชาติ และอายุที่มากขึ้น ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ปัจจัย คือ คือปัจจัยภายใน และ ปัจจัยภายนอก 

สาเหตุจากปัจจัยภายใน ได้แก่ 

1. เพศ พบว่า เพศหญิง มีโอกาสเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมากกว่าเพศชายถึง 3 เท่า 

2. อายุ พบว่า เพศหญิง เกิดอาการเข่าเสื่อมได้เร็ว ในช่วงอายุ 45 – 50 ปี ส่วนเพศชาย จะพบในช่วงอายุ 55 – 60 ปีขึ้นไป 

3. น้ำหนักตัว สาเหตุนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมา เพราะว่าน้ำหนักตัวมากหรือ คนอ้วน ก็จะมีโอกาสเป็นข้อเข่าเสื่อมมากกว่าคนที่ผอม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า คนผอมจะไม่เป็นเข่าเสื่อม เพราะเกี่ยวข้องกับอย่างอื่น ในเรื่องของ การใช้งานด้วย 

4. โครงสร้างของร่างกาย ที่ผิดปกติ เช่น ขาโก่ง เท้าแบน ส่วนใดส่วนหนึ่งไม่เท่ากัน ถึงจะใช้งานตามปกติ ก็จะทำให้เกิดการเสื่อมต่อข้อเข่าได้ง่าย 

5. กรรมพันธุ์ โดยเกิดขึ้นในจำนวนที่น้อย แต่ก็ไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไร 

ส่วนสาเหตุจากภายนอก ก็คือ การทำงานที่ต้องใช้ข้อเข่าหนัก และ มากจนเกินไป ซึ่งนักกีฬาที่วิ่ง,กระโดด หรือใช้ข้อเข่าเยอะมาก พอสูงอายุขึ้น ก็จะเกิดอาการเข่าเสื่อมได้มากกว่า คนที่มีกิจกรรมน้อยกว่า หรือคนทำงานปกติ ที่ต้อง เดินนาน ,วิ่ง ,เดินขึ้นลงบันไดบ่อยๆ หรือคนที่ต้องนั่งนานๆ ในท่าพับเพียบ การใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การเข้าห้องน้ำผิดวิธี ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อมได้ 

ส่วนอาการของ โรคข้อเข่าเสื่อม จะเริ่มจาก อาการปวด รู้สึกติดๆขัดๆ ยึด หรือ ตึง มีอาการบวม แดง ร้อน โดยเฉพาะช่วงเช้า ตอนตื่นนอน อาจจะมีอาการ ยึด รู้สึกตึงๆ ขัดๆ ที่ข้อเข่า ประมาณครึ่งชั่วโมง ถ้าอาการมีมากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะมีอาการปวดทุกครั้งที่ลงน้ำหนัก” 

สำหรับคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อม ถึงแม้จะหยุดยั้งความเสื่อมไม่ได้ แต่ก็สามารถสร้างกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆ ข้อเข่าให้แข็งแรง เพื่อเป็นการกระจายน้ำหนักที่เข่าต้องรับ ให้ไปอยู่ที่กล้ามเนื้อ เป็นการลดภาระของเข่าได้ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย ซึ่งก็ทำไม่ยาก โดยให้นั่งเก้าอี้ เหยียดขาตั้งฉากกับพื้น แล้วเกร็งกล้ามเนื้อไว้ นับ 1-5 แล้วปล่อย ประมาณ 10 ครั้ง โดยสามารถทำทุกชั่วโมง หรือ สองชั่วโมงทำครั้งก็ได้ ทำให้ได้ประมาณ 100 ครั้งต่อวัน และอีกอย่างที่ต้องทำก็คือ การลดน้ำหนัก เพราะว่าคนที่มีน้ำหนักมาก ก็จะทำให้น้ำหนักกดมาที่เข่ามากด้วย

 

 

โดย Miyuko Meyu

0 ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น