Tag คำว่า "โรคแพ้อากาศ"

  • 13 กันยายน 2555 2K
    ภูมิแพ้ทางจมูก

    จากการวิจัยพบว่าผู้ใหญ่ไทย 10 คน มีโอกาสเป็นภูมิ แพ้ทางจมูก...

  • 28 พฤษภาคม 2555 2K
    ไซนัสอักเสบ

    ไซนัสอักเสบ เป็นปัญหาที่พบบ่อยในคนไทย โดยมีผลทั้งทางด้านร่าง...