Tag คำว่า "อาการสูญเสียการทรงตัว"

  • 25 เมษายน 2555 5K
    โรคพาร์กินสัน

    ปัจจุบันนี้มีความตื่นตัวในโรคพาร์กินสันเป็นอย่างมาก และได้จั...