Tag คำว่า "วิวัฒน์ วงศ์ภัทรฐิติ"

  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth การลงทุนที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพ การประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21 Best Investments for Health เปิดรับบทคัดย่อ  แก้เหน็บชา  สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย  ห่วงใครให้ใส่หมวก  ฉลอง 2  นักวิชาการบริหารแผนงานสร้างเสริมสุขภาพ  ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย  วิ่งสู่ชีวิตใหม่  โรคซึมเศร้า  หมดสติ  ระบบ iOS  กระเป๋าถือ  สารคดีเรื่อง  สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน  การปนเปื้อนเชื้อโรคในนม  บริการตรวจทางพยาธิวิทยา  วันคนพิการสากล  รักสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมเพื่อเยาวชน  เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา