Tag คำว่า "พืชน้ำมัน"

  • 06 สิงหาคม 2556 2K
    'ดอกต้นธูปฤาษี' กักน้ำมันได้ดี

    'ดอกของต้นธูปฤาษี' สามารถมากำจัดคราบน้ำมันได้อย่างดีด้วย นอก...

  • 06 กรกฎาคม 2555 3K
    งาดำ

    งาดำ พืชเมล็ดเล็ก ๆ แต่มีคุณประโยชน์มหาศาล จนได้รับการขนานนา...