Tag คำว่า "น้ำตาเทียม"

 • 29 กรกฎาคม 2558 2K
  น้ำตาเทียม

  น้ำตาเทียมที่มีขายอยู่ในร้านขายยามีมากมายหลากยี่ห้อ น้ำตาเที...

 • 15 สิงหาคม 2555 6K
  เรื่องของน้ำตา

  น้ำตาธรรมชาติ ผลิตจากต่อมน้ำตาของคนเรา มีหน้าที่สำคัญหลายอย่...

 • 18 มิถุนายน 2555 2K
  รู้จัก 'น้ำตาเทียม'

  ภาวะตาแห้งไม่เพียงแต่พบในผู้สูงวัย แต่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันส...