Tag คำว่า "ทำงานซ้ำกัน"

  • 21 สิงหาคม 2555 2K
    โรคมือแม่บ้าน

    แพทย์ชี้ "โรคมือแม่บ้าน" เกิดจากการใช้มือทำงานซ้ำกันบ่อยๆ ระ...

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม