Tag คำว่า "ทำความสะอาดร่างกาย"

  • 01 ตุลาคม 2555 14K
    การทำความสะอาด หู

    การล้างหูโดยกรอกน้ำ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อบางชนิดเข้าไปในรูหูเพื่...