STOP DRINK ‘๙ งดเหล้า สืบสานพระราชปณิธาน’

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


STOP DRINK '๙ งดเหล้า สืบสานพระราชปณิธาน' thaihealth


STOP DRINK '๙ งดเหล้า สืบสานพระราชปณิธาน' เข้าพรรษานี้พักตับพักยกพักดื่ม=พักตับ=ตับดีขึ้น


STOP DRINK ข้อความปฏิญาณตนชมรมคนหัวใจเพชรสวมใส่ "๙ งดเหล้าสืบสานพระราชปณิธาน" เข้าพรรษานี้พักตับพักยก งดเหล้าครบพรรษา จิตอาสาพลังแผ่นดิน พักดื่ม = พักตับ = ตับดีขึ้น สืบสานพระราชปณิธานทำดีถวายพ่อ งดเหล้าเข้าพรรษา "สู่คำสัญญาจากจิตอาสานักสู้คนหัวใจเพชร งดดื่มตลอดชีวิต" พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ กล่าวสัมโมทนียกถาสร้างกำลังใจ นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธาน สสส. แจงข้อมูลงดดื่มเหล้าลดรายจ่าย สุขภาพดีขึ้น ลดอุบัติเหตุ อาชญากรรมน้อยลง ดร.นพ.บัณฑิต รอง ผจก.สสส. จัดกิจกรรมงดเหล้าปีที่ 15  สสส.และภาคีเครือข่ายงดเหล้าได้แนวทางเดินหน้าทำความดีต่อเนื่อง พัฒนาเลิกเหล้าแบบสมัครใจตลอดชีวิต ก่อตั้งชมรมคนหัวใจเพชร ศรีวิชัย ทรงสุวรรณ ประธานชมรม ผู้ทรงคุณวุฒิของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและแพทย์แผนไทย กล่าวนำปฏิญาณตนเลิกเหล้าตลอดชีวิตสืบสานพระราชปณิธานทำดีถวายพ่อ


บรรยากาศงานแถลงข่าว สืบสานพระราชปณิธานทำดีถวายพ่อ งดเหล้าเข้าพรรษาสู่คำสัญญาจากจิตอาสานักสู้คนหัวใจเพชร งดดื่มตลอดชีวิตเมื่อวันที่ 5 ก.ค.2560 ณ ศาลา 100 ปี วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานทำดีถวายพ่อ "คำสัญญาจากจิตอาสานักสู้คนหัวใจเพชร" พร้อมเปิดตัวชมรมคนหัวใจเพชร (คนเลิกเหล้านักรณรงค์) และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยการแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายก่อนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


กิจกรรมเริ่มต้นด้วย พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง กล่าวสัมโมทนียกถาสร้างกำลังใจ ให้แนวคิดวิธีปฏิบัติสำหรับนักรณรงค์จิตอาสาคนหัวใจเพชร ทั้งนี้ นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นประธานในพิธี ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี


นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานคณะกรรมการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า ในวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญที่ชาวพุทธจะได้กำหนดจิตแน่วแน่ในการบำเพ็ญความดีเป็นเวลา 3 เดือน การงดดื่มสุราถือเป็นมหากุศลจากการปฏิบัติบูชา นับว่าเป็นบุญกุศลสูงสุด ทั้งนี้รัฐบาลมีความมุ่งหวังให้คนไทยงดดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์เพื่อส่งผลไปถึงการดูแลสุขภาพ การลดอุบัติเหตุ อาชญากรรม และปัญหาอื่นๆ จากการขาดสติ อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการดื่ม และช่วยเติมความสุข ความอบอุ่นให้แก่ครอบครัวอีกด้วย หากเราทุกคนน้อมนำพระราชดำรัสของ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช" มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน การใช้ชีวิตแล้ว จะยังประโยชน์และความสุขแก่ตัวเอง ส่วนรวม และร่วมพัฒนาสังคมประเทศได้เป็นอย่างมาก การรณรงค์เข้าพรรษาปี 2560 เน้นความร่วมมือจากชุมชนจนถึงระดับอำเภอและจังหวัด ในการ ชวน ช่วย ชม เชียร์ให้คน ลด ละ เลิกเหล้า โดยเริ่มจากก่อนเข้าพรรษาจะมีการจัดกิจกรรมคนบวชใจปฏิญาณตนใน 77 จังหวัด จากนั้นระหว่างพรรษาจะมีการให้กำลังใจคนเลิกเหล้าครบพรรษา ที่เรียกว่าคนหัวใจหิน สำหรับคนที่ผ่านการงดเหล้าและเลิกตลอดชีวิตอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป จะสามารถเข้าเป็นสมาชิกชมรมคนหัวใจเพชรอีกด้วย


ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 15 แล้ว นับตั้งแต่เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการในช่วงปีแรกๆ ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 40 ต่อมาในช่วง 2-3 ปีหลัง มีจำนวนผู้ดื่มสุราเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาในปี 2546 ขึ้นมาเป็นร้อยละ 70-80 ในช่วง 2-3 ปีหลังนี้ผลการประเมินผลพบว่ามีประมาณครึ่งหนึ่งที่หยุดดื่มเหล้าได้ตลอดพรรษา 3 เดือน พร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าจากผลของการงดดื่มพบว่าร้อยละ 81.2 ระบุว่าประหยัดค่าใช้จ่ายได้ ร้อยละ 80.5 ระบุสุขภาพร่างกายดีขึ้น


นอกจากนี้ ผลสำรวจร้อยละ 50.2 ระบุสุขภาพจิตใจดีขึ้น และร้อยละ 31.1 ระบุลดปัญหาในครอบครัว มีความสุขในครอบครัวมากขึ้น และประหยัดเงินจากการดื่มแอลกอฮอล์ได้ โดยมีค่าเฉลี่ย 1,692 บาท คิดเป็นยอดจำนวนเงินโดยรวมที่ประหยัดได้ทั้งสิ้น 13,459,836,480 บาท และเมื่อสอบถามถึงแนวโน้มของการดื่มหลังออกพรรษาพบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความตั้งใจจะงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไปหลังจากออกพรรษา ร้อยละ 60.5 ตั้งใจจะงด ลดให้น้อยลง โดยมีร้อยละ 13.0 ตั้งใจจะเลิกไปเลย ขณะที่ร้อยละ 26.1 จะกลับมาดื่ม (เฉลี่ยภายใน 10 วัน)


หลังจากประเมินผลแล้วพบว่าเกิดข้อดีมากมายจากการงดเหล้าเข้าพรรษา ทาง สสส.และภาคีเครือข่ายงดเหล้าจึงพัฒนาให้เกิดการเลิกเหล้าตลอดชีวิตสำหรับผู้ที่สมัครใจขึ้น โดยสนับสนุนให้เกิดการตั้งชมรมคนหัวใจเพชร ซึ่งหมายถึงกลุ่มคนที่เลิกเหล้าโดยเด็ดขาดได้อย่างต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป มารวมตัวกันเพื่อที่จะให้กำลังใจกัน ช่วยเหลือกัน และเพื่อที่จะไปแสดงตัวเป็นบุคคลต้นแบบที่สามารถเลิกดื่มสุราได้อย่างเด็ดขาด โดยไปช่วยเหลือแนะนำคนที่ยังดื่มสุราอยู่ให้เลิกดื่ม ทั้งยังแนะนำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลจากสุราต่อไป การงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นเรื่องของคนในประเทศไทย ไม่ใช่เป็นเรื่องของหน่วยงาน สสส.เท่านั้น ยังมีภาคีมากมายทั้งที่เป็นภาคีโดยตรงและภาคส่วนต่างๆ ของประเทศไทย ทุกคนมีความปรารถนาอยากให้สังคมดีขึ้น คาดหวังให้ปัญหาการดื่มสุราลดลง เป็นยุคที่ 3 ของการงดเหล้าเข้าพรรษา


"ผมขอสรุปคร่าวๆ ว่า ยุคแรกคือยุคที่ชวนคนเข้ามางดเหล้าเข้าพรรษา เราเริ่มตั้งแต่ปี 2546 มีคนประมาณ 40% ของคนดื่มสุราเข้ามาร่วมโครงการ และมาใน 2-3 ปีที่ผ่านมาตัวเลขคนดื่มสุราขึ้นไปมากถึง 70-80% นั่นคือยุคแรก และยังพบว่าคนที่งดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาจะหายไปประมาณครึ่งหนึ่งเมื่อเข้าพรรษาในเดือนแรก ก็เกิดยุคที่สองคือพยายามชวนงดให้ครบพรรษา ซึ่งเราก็ทำได้ครึ่งหนึ่งมาตลอดไม่ว่าจะเป็นช่วงปีแรกๆ ร่วม 40% ก็งดได้ครึ่งหนึ่งประมาณ 20% พอขึ้นมาถึงคนร่วม 80% ก็มีคนงดครบได้ประมาณครึ่งหนึ่ง มีการสำรวจติดตามผลว่าจากการงดเหล้าคนเหล่านั้นได้ผลดีอะไรบ้าง ก็พบว่า 80% ของคนเข้าร่วมโครงการบอกว่าประหยัดเงิน และสุขภาพดีขึ้น ประมาณ 50% สุขภาพทางจิตใจดีขึ้น และ 1 ใน 3 ประมาณ 33% บอกว่าครอบครัวมีความสุขมากขึ้น ทั้งยังประหยัดเงินในครอบครัวได้ถึงเดือนละ 1,700 บาท ก็ดูไม่เยอะไม่น้อย แต่ถ้ารวมทั้งประเทศก็จะเป็นมูลค่ามาก" ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล เล่าถึงเบื้องหลังการทำงาน


จากนั้นเครือข่ายก็มาคำนวณจากตัวเลข พร้อมช่วยกันวิเคราะห์ว่าหลังออกพรรษาแล้วคุณจะดื่มต่อหรือเปล่า มี 1 ใน 4 จะกลับไปดื่มเหมือนเดิมภายใน 10 วัน ซึ่งก็ปกติ โครงการของเราคือขอให้ลดลงช่วงหนึ่งในปีหนึ่งก็ยังดี ประมาณ 60% บอกว่าจะดื่มน้อยลง และอีก 13% หรือใน 7 คนมี 1 คนบอกว่าจะงดตลอดไป และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องเชิญชวนให้คนงดเหล้าอย่างต่อเนื่องไปเลย เพราะว่าเราพบว่าคนที่เลิกดื่มจะเล่าเรื่องราวเบื้องหลังของชีวิตได้ชัดเจนเลยว่าเข้าไปเริ่มดื่มอย่างไร และดื่มจนติดอย่างไร ติดแล้วทำให้ชีวิตเสียหายอย่างไร และยังทำให้ครอบครัวลำบากได้อย่างไร พอเลิกดื่มแล้วชีวิตดีขึ้นยังไง ผมเองเป็นจิตแพทย์ ได้ทำการรักษาคนติดสุราพบว่าพอมาโรงพยาบาลก็งด และพอกลับบ้านก็กลับไปดื่มใหม่ แต่คนที่งดดื่มได้ด้วยตัวเอง มีประสบการณ์ตรง จะชวนคนให้เลิกดื่มได้มีน้ำหนักมากกว่าจิตแพทย์ไปบอกคนไข้เสียอีก และเราก็เลยคิดว่าถ้ามีการรวมตัวกันของคนตัวจริงเสียงจริงที่เลิกได้มาตั้งเป็นชมรม แล้วมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้กำลังใจกันแล้วไปทำกิจกรรมไปชวนให้คนเลิกดื่ม


ในวันนี้ขอเชิญชวนให้ช่วยกันวางแผนว่าเราจะเข้าไปให้ความรู้ภายในโรงเรียน ไปบอกเยาวชน เด็กวัยรุ่นที่เมาแล้วมีปัญหาการทะเลาะวิวาทกัน ไปบอกว่าชีวิตที่เริ่มต้นการดื่มสุรายาเมานั้นจะมีชีวิตอย่างไร หากคนดื่มสุราเลิกไม่ได้ต้องให้กำลังใจว่า เราเลิกได้ คุณก็ต้องทำได้ ผมเชื่อว่าจะเกิดพลังอย่างมหาศาลที่ทำให้สังคมคิดเรื่องการเลิกดื่มได้อย่างมาก ถ้าเราทำเป็นต้นแบบและเดินสายในการรณรงค์ตลอดทั้งปี และช่วงเข้าพรรษาก็เชิญชวนมาเข้าโครงการให้เลิกตลอดชีวิต ก็จะสะสมคนที่เลิกดื่มได้อย่างเด็ดขาดมากขึ้นเรื่อยๆ และผมเชื่อว่าปัญหาต่างๆ จะลดลงไป ในตอนนี้มาถึงยุคที่กำลังก่อร่างสร้างตัวในยุคของตัวจริงเสียงจริงที่เลิกเหล้าได้

Shares:
QR Code :
QR Code