sook by สสส

หินนวดมือ

ราคา 159.-

นวัตกรรม “หินนวดมือ” ช่วยนวดกล้ามเนื้อของมือได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์หรือกดโทรศัพท์เป็นประจำ เหมาะกับกลุ่มชาวออฟฟิศทั้งหลาย ช่วยลดอาการนิ้วล็อค คลายกล้ามเนื้อและเพิ่มความแข็งแรงของมือ ภายในบรรจุหินห่อหุ้มด้วยโครเชต์ที่ถักและร้อยเรียงโดยกลุ่มผู้พิการ