sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

ผ้าขนหนู "สุขกาย" ใช้ "เช็ด" และ "เช็ค"

ผ้าเช็คตัวทอลายเป็นสายวัด ที่ผู้ใช้สามารถวัดรอบเอวของตัวเองได้เป็นประจำทุกวัน เพื่อตระหนักถึงภาวะความเสี่ยงที่กำลังจะเกิดขึ้น และปรับพฤติกรรมสู่ "ลดพุง ลดโรค" ได้