sook by สสส

ตะกร้าปลูกผักตอบโจทย์สำหรับคนเมือง

ราคา 99.-

ที่ต้องการปลูกผักปลอดสารเคมีไว้รับประทานเอง ตะกร้าใบเล็กๆนี้ทำให้การปลูกผักเป็นเรื่องง่าย ตัวตะกร้าสวยงาม ถ่ายเทอากาศ และระบายน้ำได้ดี นอกจากได้ผักสดไว้รับประทานแล้ว ยังช่วยตกแต่งบ้านไปในตัวอีกด้วย