sook by สสส

หนังสือมาใหม่

NCDs โรคที่คุณสร้างเอง

ผู้แต่ง : รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก / อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ ไข่มุก

ฮิวแมนนิจูด (Humanitude)

ผู้แต่ง : อีฟส์ ฌีเนสเตอ/ โรเซตต์ มาเรสก็อตติ/ ฮนดะ มิวะโกะ

หนังสือขายดี

โค้ชความคิด : สุขภาพเปลี่ยน แค่ปรับมุมมอง

ผู้แต่ง : นายแพทย์โมทย์ศักดิ์ แสงทอง

ดูแลด้วยหัวใจ จากไปด้วยความรัก PALLIATIVE CARE

ผู้แต่ง : แพทย์หญิงดาริน จตุรภัทรพร

บางทีเราก็ลืมคิดไปว่า...

ผู้แต่ง : พิทยากร ลีลาภัทร์

หนังสือแนะนำ

วิชาพ่อแม่ที่โรงเรียนไม่ได้สอน

ผู้แต่ง : นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล

12 SENSES เลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการ

ผู้แต่ง : นายแพทย์ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล (หมอปอง)

จุดหมายหรือจุดหายของชีวิต

ผู้แต่ง : ยิ่งยอด หวังประโยชน์,ธนิดา อภิสิทธิ์, รุจิรัตน์ ดุรงค์วิริยะ

หนังสือฝึกอ่านตามระดับ Thai Reading Tree ชุดอ่าน อาน อ๊าน

ผู้แต่ง : คณะนักวิชาการพัฒนาชุดหนังสือ โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (สสส.)

What Makes Us Human?

ผู้แต่ง : Dr. Jean -Louis Lamboray

Visual Thinking คิด/เห็น/เป็นภาพ

ผู้แต่ง : กลุ่ม Black Box

ให้โลกสอนลูก

ผู้แต่ง : พ่อโอ๊ค - คฑา มหากายี

กินดี ต้องมีผัก

ผู้แต่ง : ชิดชนก ชูช่วย

SOOK Magazine

-

Free Copy : SOOK Season Issue 3 April - July 2018

-

เตรียมพบกับ SOOK Magazine No. 75 Febuary 2018

-

เตรียมพบกับ SOOK Magazine No. 74 January 2018

-

พบกับ SOOK Magazine No.73 Decenber 2018