sook by สสส

หนังสือมาใหม่

Always with me คืนดีกับใจ

ผู้แต่ง : ครูชัย ศักดิ์ชัย ศรีวัฒนาปิติกุล
หนังสือแนวจิตวิทยาพัฒนาตนเอง โดยครูชัย-ศักดิ์ชัย ศรีวัฒนาปิติกุล นักเขียน ศิลปิน และนักบำบัดด้วยกระบวนการทางศิลปะ ที่จะมาพาผู้อ่านให้เข้าใจกลไกการทำงานของจิตที่สร้าง “ผู้พิทักษ์” ทำหน้าที่ปกป้องตัวตนภายใน หรือ “เด็กน้อยภายใน (inner child)” ของเราให้ปลอดภัย จากการเผชิญประสบการณ์เลวร้ายต่างๆ ที่ผ่านมาตั้งแต่วัยเด็ก แต่การปกป้องเหล่านั้น ทำให้เราแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมด้านลบต่อทั้งตัวเองและคนรอบข้างโดยไม่รู้ตัว

อ่านนิทาน อ่านลูกรัก

ผู้แต่ง : เมริษา ยอดมณฑป
หนังสือ Read together Be together อ่านนิทาน อ่านลูกรัก พิเศษต่างจากหนังสือจิตวิทยาพัฒนาการเด็กทั่วไป ตรงที่ผู้เขียนซึ่งเป็น นักจิตวิทยาเด็ก ได้นําหนังสือนิทาน 26 เรื่อง มาเป็นสื่อกลางในการ อธิบาย 4 ขั้นบันไดแรกของจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก ตามทฤษฎี พัฒนาการทางจิตสังคม (Psychosocial Development) ของอีริก อีริกสัน (Erik Erikson) ซึ่งช่วยย่อยทฤษฎียาก ๆ ให้พ่อแม่เข้าใจง่าย อ่านสนุก จนอยากตามหานิทานทั้ง 26 เรื่องมาอ่านให้ลูกฟังก่อนนอน

หนังสือขายดี

วิชาพ่อแม่ที่โรงเรียนไม่ได้สอน ราคา 225 บาท

ผู้แต่ง : นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล

12 SENSES เลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการ ราคา 220 บาท

ผู้แต่ง : นายแพทย์ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล (หมอปอง)

หนังสือฝึกอ่านตามระดับ Thai Reading Tree ชุดอ่าน อาน อ๊าน ราคา 900 บาท (เล่มละ 30 บาท จำนวน 30 เล่ม)

ผู้แต่ง : คณะนักวิชาการพัฒนาชุดหนังสือ โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (สสส.)

หนังสือแนะนำ

โชคดีที่อายุยืน ราคา 120 บาท

ผู้แต่ง : น้ำฝน บรรลังก์
หนังสือ “โชคดีที่อายุยืน” ได้รวบรวมและปรับปรุงข้อปฏิบัติที่จำเป็นเพื่อผู้สูงอายุ รวมถึงเรื่องต่างๆ ที่ผู้ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุควรให้ความใส่ใจ เช่น ด้านสุขภาพทางกาย เน้นเรื่องการป้องกันการหกล้ม พัฒนาความสามารถในการทรงตัว และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบ้าน เพื่อป้องกันการล้มในระยะยาว ด้านสุขภาพจิต ให้ความสำคัญกับโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นภาวะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ รวมไปถึงการรู้เท่าทันสังคมออนไลน์ ระวังภัยจากโรคเสมือน เพื่อเสริมศักยภาพให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีความพร้อมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

จุดหมายหรือจุดหายของชีวิต ราคา 175 บาท

ผู้แต่ง : ยิ่งยอด หวังประโยชน์,ธนิดา อภิสิทธิ์, รุจิรัตน์ ดุรงค์วิริยะ

What Makes Us Human? ราคา 180 บาท

ผู้แต่ง : Dr. Jean -Louis Lamboray

Visual Thinking คิด/เห็น/เป็นภาพ ราคา 295 บาท

ผู้แต่ง : กลุ่ม Black Box

ให้โลกสอนลูก ราคา 180 บาท

ผู้แต่ง : พ่อโอ๊ค - คฑา มหากายี

กินดี ต้องมีผัก ราคา 160 บาท

ผู้แต่ง : ชิดชนก ชูช่วย

โค้ชความคิด : สุขภาพเปลี่ยน แค่ปรับมุมมอง ราคา 170 บาท

ผู้แต่ง : นายแพทย์โมทย์ศักดิ์ แสงทอง

คู่มือกรีนดี Live Green Guide ราคา 220 บาท

ผู้แต่ง : Greenery.org

SOOK Magazine

-

Free Copy : SOOK Season Issue 3 April - July 2018

-

เตรียมพบกับ SOOK Magazine No. 75 Febuary 2018

-

เตรียมพบกับ SOOK Magazine No. 74 January 2018

-

พบกับ SOOK Magazine No.73 Decenber 2018