sook by สสส

กิจกรรม "อยู่กับวัยรุ่นอย่างไร เมื่อไม่มีโรงเรียน"


ปิดเทอมยาวไป​ จะอยู่กันยังไงกับลูกวัยรุ่น ?
มาร่วมรับฟังเคล็ดลับง่ายๆในการกระชับความสัมพันธ์และสื่อสารกับลูกวัยรุ่น ทั้งเทคนิคสื่อสารเชิงบวก, เคล็ดวิธีสร้างสัมพันธ์, การสร้างสรรค์เวลาคุณภาพ และการกำหนดตารางเวลาที่เหมาะสมของลูก

โดยวิทยากร
+ ครอบครัวทองอยู่ แม่จูน, พ่อนา, น้องไหม และน้องไม้
+ พ.ญ. วิมลรัตน์ วันเพ็ญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
+ กอล์ฟ วรุตม์ เหลืองวัฒนากิจ - คุณพ่อลูกสอง ผู้ทำธุรกิจส่วนตัว