sook by สสส

The Family Series EP4 : องค์กรพลิกชีวิต ฝ่าวิกฤติครอบครัว


สภาวะชักหน้าไม่ถึงหลัง เดือนชนเดือน ไม่มีสมาธิในการทำงานเพราะระแวงจะโดนทวงหนี้  เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับพนักงานในองค์กรไทยหลายต่อหลายแห่ง  
แต่ถ้าองค์กรรู้ปัญหาแล้วยื่นมือเข้าช่วยด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรม โดยไม่กระทบกระแสเงินสด (Cash Flow) ขององค์กรแล้ว ผลดีจะไม่ได้เกิดขึ้นแค่ประสิทธิภาพของงานภายในองค์กร แต่ยังรวมไปถึงครอบครัวของพนักงานที่จะมีความสุขมากขึ้นด้วย ซึ่งมันได้เกิดขึ้นแล้ว
เพราะปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่ของครอบครัว  เมื่อดิ้นรนเพื่อจัดการปัญหาด้วยตัวเองแล้วยังไปไม่รอด  การสร้างเสริมสุขภาวะครอบครัวในองค์กร จึงเป็นคำตอบ เป็นหนทางที่จะช่วยให้พนักงานฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ ที่ลุกลามถึงปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวได้สำเร็จ