sook by สสส

The Family Series EP3 : ครอบครัวอบอุ่น ด้วยการสื่อสารทางบวก และมีระยะระหว่างกันที่พอดี


“เราเข้าใจเด็กทั่วโลกเลยนะ ยกเว้นลูกตัวเอง” อังคณา มาศรังสรรค์ หรือครูณา แห่งโรงเรียนพ่อแม่ลูก  เธอเคยมีปัญหาจนชีวิตครอบครัวเกือบต้องจบลงตั้งแต่ลูกชายคนที่ 2 เพิ่งเกิดได้ไม่นาน  
ก่อนหน้านั้นเธอก็เหมือนกับ  Working Mom  หลายคนที่สนุกกับการทำงานและความสำเร็จ  การชื่นชมจากรอบด้านในเรื่องความสมบูรณ์แบบของครอบครัว ทำให้เธอคาดหวังว่าสามีและลูกจะมองชีวิตอย่างเธอ แต่มันไม่ใช่   จนภาวะเครียดจากปัญหาในงานได้ลุกลาม  ธุรกิจที่เธอรักและสร้างมากับมือเกือบล่มไปพร้อมๆ กับสัมพันธภาพที่เลวร้ายซึ่งเกิดขึ้นในครอบครัวของเธอ ก่อนที่ ครูณา อังคณา  มาศรังสรรค์ วิทยากรโรงเรียนพ่อแม่ลูก ผู้ที่ช่วยให้หลายคนสามารถแก้ไขปัญหา โดยเริ่มเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนแปลงตัวเองจนทำให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขมากขึ้นได้    กว่าครูณาจะสามารถผลัดใบความทุกข์ของชีวิตเพื่อเยียวยาความสัมพันธ์ในครอบครัวตัวเองได้สำเร็จ  ครูณาต้องฝึกฝนการสื่อสารทางบวกกับครอบครัวเธอเองอย่างต่อเนื่องจนเหมือนเป็นลมหายใจ  ฝึกรู้ตัวตลอดเวลา  ทำชีวิตให้ช้าลง และไม่พูดจนกว่าจะแน่ใจ